Berga licita les obres d'enderroc d'un edifici entre el carrer Major i la plaça del Forn

Última revisió 15-12-2023 16:33
15/12/2023

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte administratiu per l'execució de les obres d'enderroc de l'immoble del número 28 del carrer Ciutat de Berga, per un import de 86.229,78 € (IVA inclòs).

Es tracta d’un edifici de planta baixa, 3 plantes i sota coberta amb una superfície de 40,30 m2, situat entre el carrer Ciutat i la plaça del Forn. El projecte d’enderroc contempla un termini d’execució de 3 mesos. Un terç del cost de l’enderroc de l’immoble serà finançat mitjançant els fons europeus del Mecanisme de Recuperació i Resiliència del Pla Next Generation.  

Un enderroc previst pel POUM

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) vigent, aprovat el març de 2005, va preveure l’enderroc de l’edificació i la urbanització de l’espai amb la finalitat d’esponjar el Barri Vell, més concretament l’eix comercial del carrer Major, ampliant també l’accés a la plaça del Forn. L’expropiació de l’edifici, de titularitat privada, juntament amb la indemnització dels llogaters, es va completar l’any 2013 i va implicar una despesa de prop de 300.000 € al consistori berguedà. L’espai que actualment ocupa l’edifici s’urbanitzarà amb un paviment que donarà continuïtat al de la plaça del Forn i implicarà una ampliació de l’espai públic entre la plaça i el carrer Major

Criteris d’adjudicació

L’adjudicació del contracte es farà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. A banda de l’import més favorable, es tindrà en compte la millora de l’acabat de la façana, amb un arrebossat projectat amb base de morter de calç.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes durant 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al perfil del contractant, fins a les 23:59 h del dimecres 3 de gener de 2024. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte a través del perfil del contractant, disponible al web de l’Ajuntament de Berga.

Façana de l'edifici que caldrà enderrocar, situat al carrer Ciutat, 28
Façana de l'edifici que caldrà enderrocar, situat al carrer Ciutat, 28
Autor: Ajuntament de Berga