Berga presenta un pressupost de 23,3 milions d'euros que inclou 4,5 milions per a projectes d'inversió

Última revisió 22-03-2024 08:45
21/03/2024

L’Ajuntament de Berga ha donat a conèixer les xifres del pressupost de 2024.

L’equip de govern ha presentat la proposta que contempla una despesa de 23,3 milions d’euros, que suposa un augment del 6,88 % respecte a l’exercici de 2023 (21,8 milions d’euros). La proposta del pressupost general i de l’empresa pública municipal es tractarà en la sessió extraordinària del ple municipal que se celebrarà aquest dijous 21 de març, a les 19:30 h.

Increment del pressupost

Una part de l’increment del pressupost d’enguany prové de la integració de la residència municipal que el març de 2023 va passar a ser gestionada directament per l’Ajuntament de Berga. També cal esmentar l’increment de les despeses de personal, destacant un increment respecte al valor recollit en l’exercici anterior quant a les previsions inicials d’un 12,43 %, que respon a l’increment del 2,5 % acordat en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2024, així com l’increment del 0,5 % amb efectes des de l’1 de gener de 2023. A més, cal destacar la incorporació dels sous i la seguretat social de la Residència Sant Bernabé durant 12 mesos, a les despeses destinades a la Seguretat Social de forma proporcionada a la resta d’increments salarials, a la previsió de l’oferta pública d’ocupació de 2024, així com els llocs de treball que actualment estan vacants, i alguna altra regularització relativa a la consolidació de grau i reconeixement de triennis.

El consistori berguedà destinarà 4,5 milions d’euros a inversions per implementar millores a la ciutat a través de diferents projectes finançats amb recursos propis, subvencions i préstecs. En aquest sentit, es preveu incrementar les actuacions de manteniment de la via pública i millores en zones verdes i edificis municipals. També es preveu poder licitar les obres d’urbanització dels Pedregals.

L’alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha destacat que “és un pressupost que pràcticament engloba tots els àmbits de la ciutat, que compta amb unes inversions realistes, i també esperem que sigui el pressupost que posi fi a les obres d’urbanització dels Pedregals. Crec que l’any 2024 serà l’any en què podrem tancar algunes carpetes històriques com la dels Pedregals o la d’Inbergatur. Si aconseguim això, crec que seran uns bons pressupostos”. Sànchez ha agraït “la tasca del regidor d’Hisenda i també la dels grups que han aportat propostes realistes, que han entès que no eren uns pressupostos per fer volar coloms, sinó que havien d’anar molt al detall i ajustar-se al màxim”.

Estructuració dels pressupostos

El regidor d’Hisenda, Moisès Masanas, ha explicat que “el pressupost d’enguany ha estat estructurat de manera que el retorn del deute previst per aquest any, estigui compensat amb l’import destinat a les inversions, per tal de no generar més deute a la ciutat”. Masanas ha recordat que “l’esforç efectuat en els últims anys, fa que en aquests moments, si es presenta la possibilitat de portar a terme un projecte important, es pugui afrontar amb una mica més de múscul financer”. Pel que fa a les xifres del deute, el regidor d’Hisenda ha comentat que el deute viu del consistori se situa en el 40 %, tenint en compte que aquest 2024 es preveu retornar 1.106.866,05 €.

Moisès Masanas també s’ha referit a la negociació dels pressupostos amb els grups que formen part del consistori. Ha dit que per a elaborar-los, “hem partit de les propostes inicials dels grups per intentar incorporar-les i, posteriorment, s’han fet les matisacions que la negociació anava portant, ja que les quantitats i els ingressos són els que marquen les possibilitats de l’ajuntament”.     

Projectes d’inversió

L’Ajuntament de Berga destinarà 4,5 milions d’euros al capítol d’inversions, incloent-hi la partida per reprendre i finalitzar les obres d’urbanització dels Pedregals, que es van iniciar l’any 2009 i van quedar inacabades. El regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, ha explicat que “la inversió s’engloba en dos àmbits, d’una banda, la millora dels equipaments, que a vegades són més visibles perquè impliquen noves funcionalitats o usos d’edificis i d’altres vegades són actuacions referents a qüestions de seguretat que cal fer i, d’altra banda, les actuacions a la via pública, aquest any enfocades a l'estalvi d'aigua, novament al Barri Vell i a la Font del Ros”.

Els principals projectes que es preveu portar a terme són la millora de la mobilitat i l’accessibilitat a la plaça Font del Ros (200.000 €), les actuacions en elements del patrimoni com les muralles i antics portals (152.000 €), l’abastament d’aigua al santuari de Queralt (130.000 €), la instal·lació de plaques solars en equipaments municipals (150.000 €), les millores a les escoles públiques (150.000 €), l’execució de les obres de sectorització de l’espai sota coberta de la zona de platea del Teatre Municipal (400.000 €), actuacions per renovar trams de la xarxa d’aigua potable (121.000 €), actuacions per regular la pressió de la xarxa de distribució d’aigua potable en episodis de sequera (110.000 €), actuacions per monitorar les captacions d’aigua municipals (43.000 €), l’enderroc d’un edifici al carrer Ciutat per ampliar l’accés a la plaça del Forn (90.000 €), la substitució d’elements de mobiliari i llits i accions de millora als jardins de la residència Sant Bernabé (70.000 €) i la substitució de la gespa artificial del camp de futbol i altres millores (225.000) finançada en 4 anys (es destinaran 45.000 € aquest any 2024) i redacció d’un projecte executiu per a la futura renovació dels murs del conjunt de la plaça de Sant Pere (47.000 €).

Una de les inversions més importants serà la de la represa de les obres d’urbanització dels Pedregals, a la qual es preveu destinar, 2,3 milions d’euros. El regidor Aleix Serra ha recordat que es va iniciar les obres l’any 2009, però van quedar inacabades i van comportar moltes dificultats pels veïns de la zona i també pel consistori. “Aquests últims anys s’ha intentat revisat la situació, s’ha modificat el projecte i ara estem en la posició de poder licitar les obres pendents, de manera que quan quedin enllestides, permetrà que els propietaris puguin edificar els seus habitatges i que l’accés a l’Escola de la Llar pugui estar pavimentat”.  

Despeses principals

La proposta del pressupost d’enguany preveu el repartiment de les despeses principals entre les diferents àrees. Les variacions més destacades estan relacionades amb els departaments d’Habitatge, Obres i Serveis, Urbanisme i Via Pública (7,7 milions d’euros), Cultura, Festes i Patum (875.000 €), Promoció Econòmica, Fires, Comerç i Turisme (409.000 €), Drets Socials Bàsics i Inclusió (664.000 €), Residència municipal (851.500 €), Educació (413.400 €) i TIC (480.000 €).