Berga promou consultes públiques per modificar el POUM a l'espai central de la Rasa dels Molins i una parcel·la de la carretera de Sant Fruitós

Última revisió 22-09-2023 13:55
22/09/2023

L’Ajuntament de Berga posarà en marxa dues consultes obertes a la ciutadania sobre projectes normatius vinculats a l’àrea d’Urbanisme.

Una de les propostes contempla la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a l’espai central de la Rasa dels Molins. L’altra, a la parcel·la de la carretera de Sant Fruitós, 57. El dilluns 25 de setembre el consistori obrirà un període de consulta pública prèvia de 15 dies naturals per a què els veïns i veïnes i les entitats puguin efectuar les seves aportacions sobre els aspectes de la normativa que es preveuen modificar.

Modificació puntual del POUM a l’espai central de la Rasa dels Molins

Es planteja la redacció d’un document urbanístic que modifiqui el POUM de Berga per regularitzar els desajustos detectats entre la realitat física actual i les qualificacions urbanístiques del POUM a l’espai central de la Rasa dels Molins. I al mateix temps, facilitar i concretar la implantació de la nova estació d’autobusos.

La discrepància entre el POUM i la realitat construïda sorgeix del fet que la cartografia utilitzada per a la redacció del POUM era anterior a la construcció de diferents edificacions i de la urbanització de l’espai central de la Rasa dels Molins, per la qual cosa les zones verdes de l’espai central i el vial oest del passeig de la Rasa dels Molins no concorden amb la realitat existent.

Modificació per esmenar una errada del POUM a la carretera de Sant Fruitós

L’altra consulta pública prèvia, també en relació a una modificació puntual del POUM però totalment independent de l’anterior, pretén corregir una errada material que afecta la parcel·la a la carretera Sant Fruitós, 57, en el punt de contacte amb el carrer Tossalet de les Forques. Es tracta de solucionar la incoherència que hi ha entre el planejament vigent i l’AUP-25, que el mateix POUM estableix com a norma de referència per aquesta zona, assegurant així el correcte desenvolupament urbanístic de la zona.

Consulta pública prèvia

L’Ajuntament de Berga obrirà un període de consulta pública durant el qual els veïns i veïnes i les entitats puguin realitzar les seves aportacions sobre aquestes dues modificacions de Planejament independents entre si. Les persones majors de 16 anys i les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Berga podran fer aportacions i suggeriments presentant una instància genèrica.

En l’apartat web ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ es poden consultar els documents de síntesi de les propostes, la informació sobre els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar i l’enllaç al formulari d’instància genèrica per realitzar les aportacions que es considerin oportunes. El termini per a la presentació de les instàncies estarà obert entre el 25 de setembre i el 9 d’octubre de 2023, ambdós inclosos.

Un cop finalitzat el període de consulta pública prèvia, s’elaborarà un informe de retorn en què s’inclouran totes les aportacions i propostes rebudes tractades de forma anònima i la valoració sobre la seva incorporació al projecte en qüestió per part de la comissió d’estudi formada per representants polítics i personal tècnic municipal. Aquest document es publicarà en l’apartat ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ per posar-lo a l’abast de qualsevol persona interessada en la matèria tractada.

Enllaç a l’apartat sobre la modificació puntual del POUM de Berga a l’espai central de la Rasa dels Molins

Enllaç a l’apartat sobre la modificació puntual del POUM per esmenar l’errada material a la parcel·la de la carretera de Sant Fruitós, 57

Zones verdes de la Rasa dels Molins
Zones verdes de la Rasa dels Molins
Autor: Serveis Tècnics - Ajuntament de Berga