Berga promou una consulta ciutadana per crear una ordenança que reguli les mesures aplicables a l'abastament i usos de l'aigua en situació de sequera

Última revisió 23-02-2024 13:53
23/02/2024

L’Ajuntament de Berga posa en marxa una consulta oberta a la ciutadania sobre l’elaboració d’una ordenança reguladora referent a les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i els usos de l’aigua en situació de sequera.

En les darreres dècades s’han produït diversos episodis de sequera de forma cíclica que estan comportant afectacions en la garantia de la prestació del servei d’abastament d’aigua. L’objectiu de la creació de l’ordenança és poder disposar d’una regulació específica reglamentària en relació amb les situacions de sequera. El consistori ha obert un període de consulta pública perquè els veïns i veïnes i les entitats puguin fer aportacions sobre el projecte normatiu esmentat.   

Dotar d’eines l’ens municipal en situacions de sequera

L’àrea de Serveis Territorials del consistori berguedà ha impulsat la creació d’aquesta ordenança per establir les mesures a adoptar per l’administració municipal en situacions declarades de sequera. El text també preveu determinar les actituds contràries a l’ús correcte de l’aigua en situacions de sequera, així com el règim sancionador que s’aplicarà en cas d’incompliment de la normativa.

Consulta pública prèvia

L’Ajuntament de Berga obrirà un període de consulta pública prèvia perquè els veïns i veïnes i les entitats puguin fer aportacions sobre el projecte normatiu esmentat. Les persones majors de 16 anys i les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Berga poden fer aportacions i suggeriments presentant una instància genèrica.

En l’apartat web ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ es pot consultar la informació sobre els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar i l’enllaç al formulari d’instància genèrica per realitzar les aportacions que es considerin oportunes. El termini per a la presentació d’instàncies estarà obert del 24 de febrer al 9 de març de 2024, ambdues dates incloses.  

Enllaç: Ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera

Aigua d'ús domèstic
Aigua d'ús domèstic