Berga promou una jornada participativa de diagnosi per millorar la mobilitat sostenible amb itineraris a peu i en bicicleta

Última revisió 21-03-2023 20:00
21/03/2023

L’Ajuntament de Berga portarà a terme una activitat participativa titulada MOU-TE per identificar punts conflictius i elements a millorar respecte a la mobilitat del municipi.

Es tracta d’una acció que forma part de la fase de diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). El consistori berguedà va iniciar el novembre passat l’elaboració del PMUS, que inclou espais de deliberació mitjançant sessions participatives per tal que la ciutadania formi part del procés de reflexió i faci aportacions per implementar accions de qualitat a la planificació de la mobilitat del municipi.

La jornada MOU-TE! s’adreça a la població i consistirà en completar diferents itineraris, a peu i en bicicleta, amb inici i final a la plaça de les Fonts. Les persones participants hauran d’inscriure’s prèviament mitjançant un formulari en línia al web municipal per tal de formar part d’un dels quatre itineraris proposats. L’activitat es durà a terme el dimecres 29 de març, de 17:30 a 19:30 h.   

El regidor de Participació Popular, Andreu Comas, ha explicat que la jornada participativa farà que “les persones que es desplacen cada dia a peu o amb bicicleta i les persones amb diferents graus de mobilitat i discapacitat visual puguin parlar directament amb els experts sobre els obstacles que es troben”.

Desenvolupament de l’activitat MOU-TE!

MOU-TE no és una activitat lúdica, sinó que es tracta d’una activitat participativa per cercar millores a la mobilitat de la ciutat. Les persones participants es distribuiran en grups i estaran acompanyades per personal de l’equip extern que gestiona el procés participatiu. Cada itinerari comptarà una persona especialista de l’equip extern per prendre nota de les aportacions realitzades per les persones participants. També es preveu fer fotografies de l’experiència de cada grup, per il·lustrar gràficament les aportacions. Els quatre itineraris proposats són els següents:

  • Recorregut a peu 1 (Barri Vell). Distància total de 2,4 km. Consultar el mapa.
  • Recorregut a peu 2 (Zona oest). Distància total de 3,5 km. Consultar el mapa.
  • Recorregut a peu 3 (Zona est). Distància total de 3 km. Consultar el mapa.
  • Recorregut en bicicleta (Polígon Industrial de La Valldan – Institut Guillem de Berguedà). Distància total de 7,4 km. Les persones que participin en aquest recorregut hauran de dur la seva bicicleta i casc. Consultar el mapa.  

Què és el PMUS?

Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) són una eina bàsica per a les administracions locals a l’hora de planificar de forma integrada les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis. El seu caràcter transversal també fa que les aportacions del PMUS contribueixin a la millora del medi ambient, de l’entorn urbanístic i del nivell socioeconòmic dels municipis. L’elaboració del PMUS esdevé obligada per llei per a tots els municipis que són capital de comarca, per aquells que sobrepassen els 50.000 habitants i pels municipis que es troben dins les zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric.

Objectius del pla

El PMUS de Berga està encapçalat per l’àrea de Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Berga amb el suport de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona. Aquest pla ha de permetre definir les estratègies i accions a desenvolupar al municipi en un període de 6 anys per aconseguir un model de mobilitat sostenible, segur i integrador. La mobilitat fa referència als desplaçaments a peu, en vehicle privat, transport públic col·lectiu o en bicicleta, als aparcaments, a la seguretat viària o a la qualitat ambiental de la ciutat.

El regidor de Mobilitat, Guillem Canal, ha expressat la voluntat que el pla estigui enfocat a la mobilitat sostenible. “L’objectiu és poder deixar el cotxe a casa i que ens movem amb vehicles de mobilitat personal com la bicicleta o amb transport públic perquè això fa que augmenti el dinamisme del comerç, la salut de les persones i les relacions entre la població”.

 

  

Presentació de la jornada participativa MOU-TE!
Guillem Canal i Andreu Comas en la presentació de la jornada participativa MOU-TE!
Autor: Ajuntament de Berga