L'Ajuntament de Berga licita les obres al vial d'accés a les noves urgències de l'hospital per un import de 223.738,95€

Última revisió 19-10-2023 16:50
19/10/2023

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte administratiu d’obres de reordenació del vial nord d’accés a l’Hospital de Berga, per un import de 223.738,95 € (IVA inclòs).

El trasllat del servei d’urgències a la quarta planta del nou edifici de l’hospital, fins ara sense ús, fa necessàries diverses adequacions al vial per facilitar l’accés dels pacients i les maniobres dels vehicles d’emergència.

Actuacions per facilitar l’accés dels vehicles

Pel que fa a la millora de l’accessibilitat en vehicle a les noves urgències, les actuacions contemplades són les següents, a grans trets:

  • L’enderroc de la illeta central al cul-de-sac del vial, just davant de la nova entrada al servei d’urgències. S’ampliarà l’espai i es formarà una plataforma única d’asfalt, per facilitar l’accés i el gir de vehicles particulars i ambulàncies.
  • El retall del talús a la corba més propera a les noves urgències, per millorar la visibilitat i facilitar el gir, així com la col·locació d’una malla de protecció per evitar despreniments.
  • L’ampliació de la calçada a l’inici del vial, sortint de la rotonda de la carretera C-1411z, per facilitar l’accés dels vehicles, especialment de les ambulàncies.

Facilitar l’accés a peu

Pel que fa als vianants, podran accedir a les noves urgències per l’interior de l’edifici, fent ús de l’escala o els ascensors, però també per fora, a través del vial. Les obres milloraran l’accés a peu per l’exterior, ja que es preveu la construcció d’una nova escala per completar la connexió entre l’aparcament en zona blava de pagament reduït i el nou accés a urgències. També s’arranjaran les voreres malmeses pel pas del temps i les arrels dels arbres, s’adaptarà un pas de vianants i se substituiran les lluminàries dels fanals, canviant vapor de sodi per tecnologia LED.

Aportació de 75.000 € del Consell Comarcal

L’Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà han signat un conveni de col·laboració que permetrà que una part del finançament l’aporti l’ens comarcal, tal com es va acordar en una de les sessions del Consell d’Alcaldes. Concretament, l’ens comarcal hi destinarà 75.000 €, mentre que la resta, prop de 150.000 €, correspon a recursos propis de l’Ajuntament de Berga.

Criteris d’adjudicació

L’adjudicació del contracte es farà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. A banda de l’import més favorable, es considerarà la millora ambiental consistent en el subministrament i instal·lació de central de càrrega semi ràpida per a dos vehicles elèctrics, ja que actualment les diverses zones d’aparcament de l’hospital no disposen d’aquest servei.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes durant 20 dies a partir de la publicació al perfil del contractant, fins a les 23:59 h del dimarts, 7 de novembre. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte.

La Mesa de contractació estarà formada per un president/a, tres vocals i un secretari/a i avaluarà totes les propostes per tal d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació. Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte a través del perfil del contractant, disponible al web de l’Ajuntament de Berga.

Vial d'accés a la zona de les noves urgències de l'Hospital de Berga
Vial d'accés a la zona de les noves urgències de l'Hospital de Berga
Autor: Ajuntament de Berga