L'Ajuntament de Berga millora l'accessibilitat i pacifica el trànsit al voltant del Teatre Municipal

Última revisió 08-03-2024 15:04
08/03/2024

Berga ha dut a terme obres de repavimentació i recrescut de l’asfalt a la cruïlla de la ronda de Queralt amb el passeig de les Estaselles i la plaça de Sant Francesc. L’objectiu de les actuacions és pacificar el trànsit i millorar l’accessibilitat a la zona del Teatre Municipal, l’Escola Municipal de Música i les escoles de Sant Joan i Vedruna. Les obres han estat finançades a través del “Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència” mitjançant els fons de la Unió Europea-Next Generation.

L’actuació de pacificació del trànsit implica canvis en la mobilitat d’una zona de la ciutat que té un important flux de vianants i vehicles, ja que hi coincideixen tres equipaments culturals importants (Teatre Municipal, Escola Municipal de Música i convent de Sant Francesc), un dels accessos principals a peu cap a l’eix comercial del carrer Major i un punt d’entrada i sortida cap a les zones d’aparcaments al voltant de Sant Francesc.

Plataforma única i prioritat per a vianants

La creació d’una plataforma única, amb l’asfalt al mateix nivell que les estretes voreres prèviament existents, implica una millora de l’accessibilitat, gràcies a l’eliminació de barreres arquitectòniques que implicaven les voreres no adaptades. També s’ha incrementat l’espai destinat exclusivament per a les persones que es desplacen a peu, que s’ha indicat mitjançant pintura vial, per distingir-lo de la zona per on poden circular o aparcar els vehicles.

D’altra banda, la prioritat passa a ser per als vianants, que poden creuar el carrer per qualsevol punt de la via, sense passos de vianants expressament delimitats, com ja passa des de fa dos anys uns metres més avall, entre la ronda Moreta i la plaça de la Creu. En aquest cas, la creació d’una plataforma única no ha implicat canvis en el tipus paviment, que segueix sent d’asfalt, de manera que aquesta nova característica de la via s’ha reforçat mitjançant elements de pintura vial diferents dels habituals, com s’ha fet els darrers anys a moltes ciutats del món.

Es pretén que aquests elements visuals siguin un reforç del missatge que ja es deduirà de la senyalització, tant vertical com a través de la pintura viària, que alertarà els vehicles que entren en una zona amb prioritat invertida, on la velocitat màxima és de 20 km/h i els vianants poden creuar per qualsevol punt.

Control de l’estacionament irregular

La nova distribució de la zona de plataforma única defineix, mitjançant les marques de pintura vial, les zones per on poden circular els vehicles i els espais destinats a aparcament. La resta d’estacionaments queden prohibits, de manera que hi haurà un reforç del control policial per evitar aparcaments en zones no senyalitzades, sobretot per evitar que els vehicles envaeixin els espais destinats als vianants.

D’altra banda, s’ha desplaçat a la ronda de Queralt una plaça reservada per a persones amb mobilitat reduïda que es trobava en un espai inadequat de l’inici del carrer Clavé, on també s’ha eliminat un espai de càrrega i descàrrega, ja que es disposa d’una àmplia zona destinada a aquest ús a la ronda de Queralt.

Un import de prop de 30.000 €

Les obres de pavimentació les ha dut a terme l’empresa PASQUINA, SA per un import de 29.583,42 € i són finançades per la Diputació de Barcelona, en l’àmbit del subprojecte “Innovació en les àrees comercials urbanes (APEU)”. Es tracta d’un projecte per a implantar les innovadores Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) en 10 àrees comercials urbanes de la província de Barcelona, finançat per la Unió Europea amb els fons Next Generation EU.  

Nova zona de plataforma única a la cruïlla de la ronda de Queralt amb el passeig de les Estaselles i la plaça de Sant Francesc
Nova zona de plataforma única a la cruïlla de la ronda de Queralt amb el passeig de les Estaselles i la plaça de Sant Francesc
Autor: Agnès López