L'Ajuntament de Berga posa en marxa un servei de cita prèvia i gestió de torns per fer tràmits presencials a l'OAC

Última revisió 22-12-2023 13:37
22/12/2023

L’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) disposa d’un nou servei de cita prèvia que permet escollir el dia i la franja horària per realitzar tràmits de forma presencial.

Es tracta d’un sistema que permet sol·licitar cita a través del portal web citaprevia.ajberga.cat o mitjançant l’aplicació Ubime disponible per a dispositius mòbils. La implementació d’aquest sistema permetrà a la ciutadania més autonomia a l’hora de seleccionar la data i l’horari d’atenció, consultar la cita demandada o anul·lar-la. El nou sistema també ofereix la possibilitat d’habilitar avisos referents a l’hora reservada. A més, s’ha habilitat un caixer d’autoservei a la recepció de l’OAC per a la gestió de torns amb cita i sense cita prèvia. Els tràmits que es poden sol·licitar són els següents: alta o canvi de domicili de padró; volants, certificats o renovació de padró; certificat iDCAT; còpia autèntica; queixes i/o suggeriments; registre d’instància i/o sol·licitud; informació.

Sol·licitar cita al portal web

L’Ajuntament de Berga ha habilitat un apartat de cita prèvia al portal web del consistori. Aquest apartat permet sol·licitar, consultar o anul·lar una cita. En cas de demanar cita, caldrà emplenar un formulari en línia per determinar el tipus de tràmit, la data i l’hora. A més, caldrà aportar obligatòriament les dades referents a l’usuari: NIF, NIE, CIF o passaport, nom i cognoms i adreça de correu electrònic. Un cop finalitzada la demanda, el sistema proporcionarà a l’usuari la informació sobre la cita per poder imprimir-la i un codi QR per validar a través del caixer d’autoservei de gestió de torns de l’OAC.  

Per consultar o anul·lar una cita només caldrà introduir el NIF o el document introduït per accedir a les cites sol·licitades.

Reservar cita per l’aplicació mòbil

Paral·lelament, s’ha posat en marxa una aplicació gratuïta per a dispositius mòbils que inclou el servei de cita prèvia i altres funcionalitats com per exemple informació d’actualitat o l’agenda d’activitats, entre d’altres. L’aplicació s’anomena Ubime i està disponible per als sistemes iOS i Android. Un cop instal·lada, cal seleccionar el municipi, que en aquest cas seria Berga. Per demanar cita prèvia caldrà concretar el tipus de tràmit, determinar la data i l’hora d’atenció i completar les dades personals corresponents.

Gestor de torns

El nou gestor de torns ubicat davant del taulell de recepció de l’OAC permet diferents funcionalitats. D’una banda, la identificació i confirmació d’arribada de les persones que han sol·licitat cita a través del portal web o l’aplicació mòbil escanejant el codi QR obtingut en el moment de fer la demanda o introduint les dades personals. Posteriorment, el caixer d’autoservei imprimirà un tiquet amb el torn per tal que la persona pugui ser atesa pel personal de l’OAC. A més, el tiquet de torn inclou un codi QR que permet fer el seguiment del torn sense la necessitat d’esperar a l’oficina.

En cas de no disposar de cita prèvia, també s’ofereix la possibilitat de demanar torn a través del caixer d’autoservei.         

 

    

Recepció de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania
Recepció de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania
Autor: Ajuntament de Berga