L'Ajuntament de Berga queda constituït i Ivan Sànchez Rodriguez (CUP) ha estat investit alcalde de la ciutat

Última revisió 17-06-2023 15:25
17/06/2023

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dissabte 17 de juny, una sessió extraordinària per constituir el consistori i escollir l’alcalde o alcaldessa de la ciutat entre les persones electes que han pres possessió del càrrec de regidors i regidores, segons els resultats de les eleccions municipals del passat 28 de maig.

Tal com estableix la legislació electoral i el règim jurídic d’organització i funcionament de les entitats locals, la sessió s’ha dut a terme vint dies hàbils després de la celebració de les eleccions.

Constitució de la Mesa d’edat

L’acte ha començat amb l’entrada dels regidors i regidores electes precedits per la secretària municipal, Blanca Mestre, i la interventora de la corporació, Montse Torra. Tot seguit, s’ha constituït la Mesa d’edat formada per les persones electes de major i menor edat. Es tracta d’Andrea Corominas Roura (CUP), que ha presidit la Mesa en ser la persona de major edat, i Marc Ortega Cáceres (PSC), que ha actuat com a vocal en ser la persona de menor edat del plenari. Ambdues persones han jurat els càrrecs i se’ls ha fet entrega de la medalla i la banda.

Jurament del càrrec

La resta de regidors i regidores del plenari han estat cridats per ordre alfabètic per jurar o prometre el càrrec i ocupar els diferents escons del plenari. Els regidors i regidores són: Ermínia Altarriba Gorgas (ERC), Ferran Aymerich Torner (JxB), Ramon Caballé Planas (JxB), Clara Comellas López (JxB), Abel García Marín (PSC), Ariadna Herrada Gost (PSC), Moisès Masanas López (ERC), Lluís Minoves Pujols (BeGI), Roser Rifà Jané (CUP), Rosa Rodríguez Malé (CUP), Queralt Sales Soler (JxB), Ivan Sànchez Rodriguez (CUP), Isaac Santiago Vilardaga (CUP), Aleix Serra Uró (CUP) i Judit Vinyes Barniol (BeGI).

Elecció de l’alcalde o alcaldessa

Posteriorment, s’ha procedit a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Berga. El procediment estableix que només poden presentar candidatura els regidors i regidores que encapçalaven les llistes electorals de les formacions polítiques que van concórrer a les eleccions. En aquest cas, els candidats i candidates podien ser Ivan Sànchez Rodriguez (CUP), Ramon Caballé Planas (JxB), Abel García Marín (PSC), Judit Vinyes Barniol (BeGI) i Moisès Masanas López (ERC). La CUP, el PSC i el BeGI han proposat als seus respectius candidats i candidates, mentre que JxB i ERC no han presentat candidat. Tot seguit, els regidors i regidores han emès el seu vot de forma secreta dipositant la paperera en una urna transparent i s’ha realitzat l’escrutini amb el resultat següent:

Vots emesos: 17

Vots per a Ivan Sànchez Rodriguez (CUP): 8

Vots per a Abel García Marín (PSC): 3

Vots per a Judit Vinyes Barniol (BeGI): 2

Vots en blanc: 4

Vots nuls: 0

Davant d’aquests resultats i, tenint en compte que cap dels candidats o candidates ha obtingut la majoria absoluta dels vots emesos pel plenari, s’ha procedit al nomenament d’Ivan Sànchez Rodriguez com a alcalde de Berga en ser la persona que encapçalava la llista més votada pels veïns i veïnes de la ciutat en les eleccions municipals celebrades el 28 de maig de 2023.

Investidura de l’alcalde

Ivan Sànchez Rodriguez (CUP) ha jurat el càrrec d’alcalde de Berga i, tot seguit, la presidenta de la Mesa d’edat, Andrea Corominas Roura (CUP), li ha entregat la vara de batlle de la ciutat. A continuació, s’ha dissolt la Mesa d’edat i l’alcalde ha ocupat la presidència de la sessió i del plenari municipal. Seguidament, la interventora i la secretària han posat a disposició de l’alcalde els documents de l’arqueig extraordinari i l’inventari de béns, respectivament.  

Posteriorment, l’alcalde ha obert el torn de parlaments cedint la paraula a les persones representants de les diferents llistes electorals, les quals, han exposat la motivació del seu vot en la votació de l’alcalde. Ivan Sànchez Rodriguez ha adreçat unes paraules a la resta de membres de la corporació municipal i a les persones assistents abans de tancar la sessió extraordinària, la qual, ha finalitzat amb els regidors i regidores dempeus per escoltar l’himne de la ciutat de Berga.