Les sol·licituds d'accés al balcó consistorial per veure La Patum de 2023 es poden presentar del 15 al 21 de maig

Última revisió 15-05-2023 12:50
15/05/2023

L’Ajuntament de Berga obrirà el balcó consistorial a la ciutadania, per quarta vegada, per gaudir dels actes de La Patum de 2023.

La iniciativa es va posar en marxa l’any 2018 amb la voluntat d’obrir la festa i fer-la més participativa. L’accés al balcó compta amb un protocol per establir el nombre de places disponibles adreçades a la ciutadania que vol veure la festa des d’un dels emplaçaments més emblemàtics de la plaça de Sant Pere. El sorteig es farà a través d’una aplicació informàtica que atorgarà les places de forma aleatòria i automàtica. Les sol·licituds es poden tramitar del 15 al 21 de maig, presentant un formulari específic a través del registre general del consistori berguedà de forma telemàtica o presencial.

Places disponibles i sistema d’adjudicació

El consistori posa a disposició de la ciutadania un total de 368 places corresponents a les passades de dimecres i dissabte (250), La Patum completa de dijous i diumenge (100) i La Patum Infantil (18). Enguany, cal sumar-hi 36 places per veure La Patum de la Fundació La Llar, que es farà a la plaça de Sant Pere el dimarts 6 de juny, amb motiu del 50è aniversari de l’entitat. 

L’assignació d’una part dels llocs disponibles es farà a través d’un sorteig públic, mentre que les places corresponents a les passades seran de lliure accés fins a completar l’aforament mitjançant el lliurament de tiquets numerats.

Les passades

En el cas de les passades de dimecres i dissabte, l’espai del balcó s’atorgarà per ordre d’arribada fins a completar les 50 places disponibles per cada torn. L’obertura del balcó es produirà 30 minuts abans de l’inici de les passades. L’accés al consistori durant la passada de dimecres al migdia es farà a les 11:30 h, mentre que en les passades de dimecres i dissabte al vespre es realitzarà a les 19:30 h i a les 19 h, respectivament. També es permetrà l’accés al balcó per veure els Tirabols que es faran al final de les passades de dimecres i dissabte, a la plaça de Sant Pere. En aquest cas, l’accés s’obrirà quan hagin finalitzat els Tirabols a la plaça de Sant Joan.

El control d’accés a l’edifici consistorial es farà des de l’entrada principal, mitjançant l’entrega de tiquets numerats per evitar sobrepassar l’aforament establert. Només s’entregarà un tiquet per persona en el moment d’accedir al consistori per veure els actes esmentats anteriorment.

Les Patums completes

El consistori farà un sorteig per designar les places que es posaran a disposició de la ciutadania durant el 3r i 4t salt de La Patum completa de dijous i diumenge, tenint en compte que durant els dos primers salts, l’espai estarà ocupat per persones de caràcter institucional (autoritats, representants polítics, convidats del consistori, etc.).

Així doncs, se sortejaran 50 places (25 places dijous i 25 places diumenge), ja que la resta de llocs corresponen a les persones acompanyants dels guanyadors i guanyadores del sorteig. Per tant, només es permetrà una persona acompanyant per cada guanyador o guanyadora. En el cas de La Patum de la Fundació La Llar, se sortejaran 18 places. En aquest cas, també es permet una persona acompanyant per cada guanyador o guanyadora.   

Patum Infantil

En el cas de La Patum Infantil es disposarà de 18 places, de les quals se’n sortejaran 9 pel 3r i 4t salt de La Patum completa de divendres a la tarda. El sorteig s’adreça a infants de 3 a 14 anys i les persones acompanyants hauran de complir una sèrie de requisits: si l’infant que hagi obtingut la plaça té de 3 a 7 anys, haurà d’estar acompanyat d’una persona major de 18 anys. En canvi, si té entre 8 i 14 anys, podrà portar un acompanyant que tingui entre 3 i 14 anys, però es requerirà la presència d’una persona adulta responsable que els acompanyarà i haurà d’esperar-los a la sala adjacent del balcó.

Procés i termini d’inscripció pel sorteig

La sol·licitud per participar al sorteig es pot tramitar de forma telemàtica emplenant el formulari específic disponible al portal web municipal. (Consulta i descarrega el model d’instància a la part inferior de la notícia). La sol·licitud també es pot fer presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC). L’horari d’atenció al públic de l’OAC és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dilluns de 17 a 19 h.

El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert del 15 al 21 de maig fins a les 14 h. Un cop feta la inscripció, les persones participants rebran una còpia del document de sol·licitud amb el número corresponent al registre d’entrada de la seva petició. Es tracta d’un nombre de quatre xifres que serà el número que s’utilitzarà per assignar les places del sorteig. Cal recordar que la inscripció caldrà fer-la la persona interessada i no es permetrà la inscripció de terceres persones.

En el cas de les sol·licituds referents a La Patum Infantil, hauran de ser tramitades per una persona major d’edat, actuant en representació de l’infant i caldrà presentar el llibre de família. A més, cada sol·licitant només podrà fer una inscripció, de manera que la persona que formuli més d’una instància quedarà exclosa del sorteig a través de l’anul·lació automàtica de totes les peticions que hagi registrat. Per tant, en cas de voler participar al sorteig de les places del balcó de La Patum completa i La Patum Infantil, caldrà indicar-ho en el formulari marcant les caselles corresponents als sortejos del balcó.

Si el nombre de sol·licituds rebudes és inferior al nombre de places disponibles, s’assignaran les places de forma directa sense necessitat de fer el sorteig.  

Descripció del sorteig

El sorteig serà públic i se celebrarà el dimarts 23 de maig, la sala de plens de l’Ajuntament de Berga, a les 12 h. El sistema de repartiment de les places del balcó consistorial es dividirà en tres fases. Primerament, se sortejaran les 50 places del balcó de La Patum completa de dijous (8 de juny) i diumenge (11 de juny), després se sortejaran les 9 places del balcó de La Patum Infantil (9 de juny) i finalment se sortejaran les 18 places per veure La Patum de La Llar (7 de juny). Per fer-ho, s’utilitzarà una aplicació informàtica que, de forma aleatòria, assignarà les places a un nombre consecutiu de sol·licituds.

L’assignació de places serà nominal i intransferible i no es permetrà l’intercanvi del dia assignat en el cas de La Patum completa de dijous i diumenge. Les persones que no hagin resultat guanyadores formaran part d’una llista d’espera per a la reposició de places vacants, en cas que es produeixi la renúncia d’alguna de les persones que hagi obtingut una plaça o en cas d’incompliment d’algun dels requisits esmentats anteriorment. Si per causes alienes a l’organització (condicions meteorològiques adverses o esdeveniments sobrevinguts que suposin l’anul·lació parcial o total dels actes) les persones guanyadores del sorteig no poguessin gaudir de l’acte assignat, no podran reclamar el dret a assistir a un altre acte diferent.

El resultat del sorteig es farà públic l’endemà del sorteig (24 de maig) als webs de l’Ajuntament de Berga (www.ajberga.cat) i La Patum (www.lapatum.cat), als perfils oficials de les xarxes socials del consistori i la festa berguedana (Twitter, Instagram i Facebook) i al tauler d’anuncis municipal situat davant de la recepció de l’ajuntament. Les renúncies es podran fer fins al 31 de maig, a les 14 h, enviant un correu electrònic a l’adreça participaciopopular@ajberga.cat.

Consideracions i obligacions de les persones guanyadores del sorteig

Les persones que accedeixin al balcó consistorial hauran de personar-se puntualment a l’hora i el lloc indicats per l’organització. A més, hauran d’acreditar-se mitjançant la presentació del DNI i, en cas dels menors d’edat, hauran de presentar l’autorització del pare, mare o tutor/a legal.

No es permetrà l’accés al balcó un cop hagi començat l’acte. Si quan s’hagi iniciat l’acte, la persona decideix abandonar el balcó i sortir de les dependències de l’ajuntament, no es permetrà el seu accés de nou.

En tots els casos, les persones que accedeixin a l’Ajuntament de Berga, tant a La Patum completa com a les passades, hauran de mostrar un comportament adequat, adient i de respecte envers la institució, les persones de l’organització, el personal de seguretat i la resta de persones mentre es trobin dins de l’edifici consistorial. En cas contrari, es procedirà a la seva expulsió.  

Sorteig d'accés al balcó consistorial de La Patum 2023
Sorteig d'accés al balcó consistorial de La Patum 2023
Autor: Ajuntament de Berga