Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària de gener de 2024

Última revisió 11-01-2024 22:59
11/01/2024

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous 11 de gener, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

Acta sessió anterior

El ple ha començat amb la lectura i aprovació de l’acta de l’última sessió celebrada al consistori. Es tracta de la sessió ordinària feta el 14 de desembre de 2023.

Punts ordre del dia

Els punts dos i tres corresponents a l’ordenança general de preus públics i la comissió d’estudi per a la prestació del servei d’aigua potable han estat retirats de l’ordre del dia de la sessió. Aquests punts no van ser inclosos en la comissió informativa per tal de ser tractats en el plenari. A més, s’ha produït una incidència a la plataforma de gestió d’expedients, a escala general, que ha impedit l’accés a la documentació a tots els usuaris i usuàries (regidors/es de la corporació i personal laboral del consistori) durant algunes hores abans de l’inici del ple. Davant d’aquesta situació, s’ha decidit retirar aquests dos punts de l’ordre del dia i tractar-los en la pròxima sessió ordinària.

Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos

Els regidors i regidores han acordat interposar una sanció vinculada a l’ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. En concret, s’ha fet la tramitació d’una sanció greu per portar els gossos deslligats i sense morrió en les vies públiques i en les parts comunes dels immobles col·lectius, així com en llocs i espais públics en general. L’import de la sanció és de 120,20 €La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha dut a terme la donació de compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició.

El grup municipal Junts per Berga ha formulat preguntes sobre actuacions pendents a les escoles públiques del municipi (arranjament de la façana de l’Escola Santa Eulàlia, substitució del paviment del gimnàs de l’Escola Sant Joan i l’expulsió excessiva de fum de la caldera de biomassa de l’Escola La Valldan). JxB també ha fet balanç sobre diferents qüestions de la ciutat referents al 2023. El grup ha demanat replantejar la data de l’arribada dels patges reials per no fer-ho en dia laborable. El grup ha esmentat altres temes com la viabilitat financera i el model de gestió de la residència municipal, les polítiques d’habitatge previstes a la ciutat davant la regulació de preus de l’habitatge de lloguer que aplicarà la Generalitat de Catalunya en les zones més tensionades, la licitació de l’enderroc de Finques Ciutat, la licitació del servei de jardineria, la previsió de presentació dels pressupostos de 2024, la convocatòria de subvencions a activitats i actes d’impacte per al sistema esportiu a Catalunya, l’ordenança de civisme, la licitació del servei de grua i les reivindicacions de la Policia Local.

El grup municipal del PSC ha fet un prec referent per tal de reclamar l’amortització de les inversions del contracte del servei d’aigua potable a l’empresa concessionària. El grup socialista ha esmentat qüestions referents a l’absentisme laboral i les baixes de llarga durada del personal municipal, la proposta de pressupostos de 2024, la proposta de creació d’una Taula de Seguretat Ciutadana, la petició d’intervenció de la residència municipal, la reconversió de locals en habitatges, la planificació de les licitacions i les tasques de manteniment de la ciutat. El PSC també ha demanat portar a terme actuacions de millora i manteniment als barris de Santa Eulàlia i el Tossalet de les Forques, la destinació dels diners rebuts del programa específic extraordinari d’autonomia local, la fibra òptica als habitatges disseminats del terme municipal i si es preveu fer la festa de Cap d’Any de 2024.

El grup municipal del BeGI ha fet referència a diferents temes com el projecte per al desenvolupament del camp de futbol annex, la previsió per poder treballar les modificacions puntuals del POUM al Barri Vell, les obres del vial d’accés a les noves urgències de l’Hospital de Berga, les modificacions puntuals del POUM en l’àmbit del càmping, la revitalització del Barri Vell a través de l’habitatge, la revisió dels expedients de despeses de diferents serveis, l’atenció assistencial i la renovació d’elements de mobiliari de la residència municipal, les demandes de la Policia Local referents al cobrament d’hores extra i la convocatòria de places d’agents, l’arranjament de voreres, la programació d’esdeveniments durant el període nadalenc, la instal·lació de climatització de la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet i la proposta de pressupostos de 2024.

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, el consistori ha rebut dues preguntes de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular.

La primera pregunta és sobre els projectors de llum instal·lats a l’àrea comercial “El Canal”, entre l’avinguda del Canal Industrial i la benzinera del carrer Pere II, que enlluernen la façana posterior dels pisos més alts situats al passeig de la Indústria, 44-52. En concret, es demana què pot fer el consistori per corregir la situació i evitar que es produeixin situacions com aquesta.

La segona qüestió fa referència a la seguretat viària. Es demana adoptar mesures per millorar la seguretat dels vianants a la cruïlla que uneix la carretera de Sant Fruitós, el passeig de la Pau i el carrer Aurora Bertrana. Es demana si seria possible instal·lar elements per reduir la velocitat dels vehicles, millorar la senyalització a la zona i promoure campanyes de conscienciació i educació viària adreçades a la població.

A més, hi ha hagut una pregunta del públic assistent sobre la visita dels Reis d’Orient a les residències de la ciutat durant la jornada del 5 de gener.       

                   

      

Sessió ordinària del ple municipal de gener de 2024
Sessió ordinària del ple municipal de gener de 2024
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (11-01-24)