Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària de març de 2024

Última revisió 03-04-2024 18:19
07/03/2024

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous 7 de març, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

Actes sessions anteriors

El ple ha començat amb la lectura i aprovació de les actes de les dues últimes sessions celebrades al consistori. Es tracta de les sessions ordinàries corresponents als mesos de gener i febrer.

Reconeixement extrajudicial de crèdit

En aquesta sessió s’han presentat dues propostes de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) vinculades a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses relacionades amb serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. L’import total de les dues propostes és de 126.304,49 €.

Les propostes de REC han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP (6) i ERC (2), l’abstenció de JxB (4) i els vots contraris del PSC (3) i el BeGI (2).

Ordenança de preus públics

L’àrea d’Educació ha presentat una proposta per a l’aprovació de l’annex de l’ordenança reguladora de preus públics referent a l’edició del llibre Les nenes del parc sobre la colònia permanent de muntanya que va acollir el Pavelló de Suècia durant els anys trenta del segle passat. La Colònia de Berga, juntament amb altres iniciatives de l’Ajuntament de Barcelona, tenia la finalitat d’atendre la gran quantitat d’infants de Barcelona que vivien en unes condicions de salut deplorables. Però també va tenir un vessant educatiu innovador que va portar a la pràctica unes metodologies renovadores. Les “nenes del parc” com les anomenava la gent de Berga, a part de les activitats més usuals, tenien responsabilitats a la colònia.

El preu fixat per a la venda del llibre ha estat el següent:  

 • Preu de venda públic: 33 €
 • Preu de venda llibreries: 23,10 €

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2) JxB (4) i el BeGI (2) i el vot contrari del PSC (3).

L’àrea de Turisme ha presentat una proposta per a l’aprovació de l’annex de l’ordenança reguladora de preus públics referent a l’elaboració d’una bossa de roba per promocionar la ciutat, així com per dipositar-hi els productes adquirits a l’Oficina de Turisme. El preu fixat per a la venda de la bossa ha estat de 6 €.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2) i BeGI (2) l’abstenció de JxB (4) i el vot contrari del PSC (3).

L’àrea de Cultura ha presentat una proposta per a l’aprovació de l’annex de l’ordenança reguladora de preus públics per determinar l’import de les entrades dels espectacles d’arts escèniques i música que es programen a la ciutat. La proposta contempla diferents tarifes en funció de la tipologia d’espectacles i segons si l’entrada és general o per a determinats col·lectius (A i B)

 • Entrada anticipada general: entre 10 i 24 €. Espectacle Sala Casino: entre 8 i 12 €. Espectacle familiar: 6 €.
 • Entrada anticipada per a col·lectius A: entre 8 i 19 €. Espectacle Sala Casino: entre 6,5 i 9,5 €. Espectacle familiar: 4,5 €.
 • Entrada anticipada per a col·lectius B: entre 5 i 12 €. Espectacle Sala Casino: entre 4 i 6 €. Espectacle familiar: 3 €.
 • Entrada general a taquilla: entre 13 i 27 €. Espectacle Sala Casino: entre 10 i 15 €. Espectacle familiar: 8 €.
 • Entrada general per a col·lectius A: entre 10,50 i 21,50 €. Espectacle Sala Casino: entre 8 i 12 €. Espectacle familiar: 6,5 €.
 • Entrada general per a col·lectius B: entre 6,50 i 13,50 €. Espectacle Sala Casino: entre 5 i 7,5 €. Espectacle familiar: 4 €.

Les entrades anticipades es poden adquirir per Internet fins a les 12 del migdia del mateix de l’espectacle.

Les entrades són de pagament per a majors de 12 anys, excepte els espectacles familiars que són de pagament per a majors de 3 anys.

Col·lectius A:

 • Targeta acreditativa de discapacitat igual o superior al 33 %
 • Persones fins a 30 anys.
 • Persones majors de 65 anys.
 • Acreditació de famílies nombroses, monoparentals o d’acollida.

Col·lectius B:

 • Targeta acreditativa de discapacitat igual o superior al 65 %.
 • Document de rendes baixes acreditació de serveis socials i /o Càritas.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2) JxB (4) i el BeGI (2) i el vot contrari del PSC (3).

Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos

Els regidors i regidores han acordat interposar una sanció vinculada a l’ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. Es tracta d’una sanció molt greu per tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència. L’import de la sanció és de 2.404,06 €La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Modificació de la RLT

L’àrea de Recursos Humans ha presentat una proposta per modificar la Relació de Llocs de Treball (RLT) i la plantilla de l’Ajuntament de Berga consensuada amb la Mesa General de Negociació. La modificació proposada és la següent:

-        Modificació de la plaça i lloc de treball de psicòloga (A1), actualment vacant, per a convertir-la en una plaça de tècnic/a d’igualtat (A2). La retribució bruta anual seria de 34.426,68 €.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2) i el BeGI (2) i els vots contraris de JxB (4) i el PSC (3).

Conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

L’àrea de Serveis Generals i Finalistes ha presentat una proposta d’aprovació del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Berga per a un període de quatre anys (2024-2027). Es tracta d’un conveni per portar a terme l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge per mitjà de l’Oficina Local d’Habitatge, situada a la plaça Maragall, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Mocions

Junts per Berga ha presentat una moció per combatre la multireincidència delictiva, una pràctica que ha augmentat en els últims temps arreu de Catalunya. El text també fa referència a la capital berguedana esmentant “un increment de robatoris a cases disseminades de les urbanitzacions, ocupacions delinqüencials al barri vell que comporten faltes greus de civisme, persones s’instal·len a la ciutat per delinquir de forma reincident amb l’únic objectiu d’aprofitar les falles del sistema”. La moció posa de manifest la necessitat de reformar i adaptar el Codi Penal i la Llei Orgànica d’enjudiciament criminal per fer front a la multireincidència i la inseguretat ciutadana. El text també insta el Govern de la Generalitat a elaborar un estudi sobre els jutjats de Catalunya, que a causa de la sobrecàrrega d’actuacions que pateixen, han de fer front a retards que impossibiliten la gestió de la multireincidència adequadament, així com dotar-los dels recursos necessaris per al desenvolupament de les seves funcions. En els acords de la moció també es posa èmfasi en el pla de seguretat localLa moció ha estat aprovada amb els vots favorables de JxB (4), el PSC (3) i el BeGI (2) i les abstencions de la CUP (6) i ERC (2).

Berga Grup Independent ha presentat una moció per tal que el consistori homenatgi Antoni Tarrés Barniol, en el marc dels actes sobre memòria històrica que es porten a terme a la ciutat anualment. En el text s’esmenta que Tarrés, conegut com el “farinetes”, era militant d’Esquerra Republicana de Catalunya i va exercir la seva responsabilitat com a gerent de la farinera durant els primers temps de la Guerra Civil i que en aquesta funció, es va encarregar de recaptar blat de moro per garantir l’alimentació de la població. Tarrés va ser empresonat i, posteriorment, afusellat al camp de la Bota, juntament amb l’alcalde Josep Maria Badia i Sobrevias, el 19 d’abril de 1939. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha dut a terme la donació de compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària. També s’ha fet la donació de compte dels informes econòmics trimestrals sobre l’estat d’execució del pressupost, la morositat i el termini mitjà de pagament a proveïdors referents al quart trimestre de 2023. 

A més, s’ha fet la donació de compte de l’informe relatiu al seguiment de les recomanacions dels informes del Compte General de les corporacions locals  corresponent als exercicis 2004-2021, així com els informes de control financer de l’exercici econòmic de 2022. A més, s’ha fet la donació de compte de l’informe trimestral sobre el personal eventual.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició.

El grup municipal Junts per Berga ha formulat preguntes sobre qüestions de mobilitat i el finançament de la càmera de videovigilància a la Serra de Casa en Ponç, la planificació d’actuacions a la residència municipal mentre es decideixi el model de gestió de l’equipament, la construcció de la rotonda d’accés Berga Centre vinculada al projecte de desdoblament de la C-16, l’execució de la garantia dels desperfectes en el paviment de la Ronda Moreta, l’estat de la licitació de les obres d’urbanització dels Pedregals, les licitacions de diferents projectes del camp de futbol i el procés de selecció de l’àrea de Serveis Socials.

El grup municipal del PSC ha esmentat diverses qüestions com la manca de senyalització per accedir a les noves urgències de l’Hospital de Berga i la reubicació de la parada del bus urbà del centre sanitari, la valoració dels canvis del Carnaval d’enguany, l’accés del públic al Pavelló Vell durant els actes lúdics del 20è Torneig Casteller de Futbol, la convocatòria del programa de treball als barris i la manca de resposta a qüestions demanades en sessions anteriors referents a les actes de la comissió de seguiment del contracte de l’aigua, el canvi de criteri sobre el sistema de validació de factures o les despeses de la residència municipal. El grup ha fet dos precs, un per demanar l’arranjament de voreres i un pas de vianants al carrer Altarriba i Godolà i un altre per a l’enviament de les actes del Consell Municipal de La Patum.

El grup municipal del BeGI ha fet referència al prec per tornar a oferir a la ciutat el servei de renovació de DNI amb l’oficina mòbil de la Policia Nacional, l’execució de les actuacions dels pressupostos participatius previstes a la residència municipal i diferents qüestions de manteniment a l’equipament, la instal·lació d’un sistema de climatització de la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, els problemes de salubritat en habitatges d’un immoble del carrer Mossèn Huch, la denúncia a l’Oficina d’Antifrau sobre l’impagament d’una factura, el projecte de la portada d’aigua a Queralt, el projecte de licitació de la substitució de la gespa del camp de futbol, l’estat de la licitació de les obres d’urbanització dels Pedregals i el plantejament de convertir la carretera del castell en una via de sentit únic i l’arranjament de l’aparcament públic de l’Hospital de Berga.

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, el consistori ha rebut una pregunta de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular.

Es tracta d’una pregunta sobre l’estat de la licitació de les obres d’urbanització dels Pedregals i el pagament de les quotes veïnals i la venda de parcel·les que són propietat de l’ajuntament. També s’esmenta la possibilitat, un cop feta efectiva la licitació, d’obrir el tram de la Rasa del Canyet fins al carrer Pere Costa, així com asfaltar el paviment malmès del carrer de l’Escola Llar Santa Maria de Queralt.

A més, hi ha hagut un prec del públic assistent sobre la moció per combatre la multireincidència delictiva presentada per JxB i també s’ha fet esment a la necessitat de disposar d’una ordenança de civisme actualitzada per poder fer front a l’incivisme en diversos àmbits com per exemple l’abandonament de residus al Barri Vell. Un altre tema demanat ha estat sobre els punts de càrrega de vehicles elèctrics i el control de l’ús efectuat pels usuaris i usuàries. També s’ha fet referència a la inseguretat i s’ha fet una proposta per tal de dedicar un carrer a l’arquitecte Gaudí.       

Sessió ordinària del ple municipal de març de 2024
Sessió ordinària del ple municipal de març de 2024
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (07-03-24)