Sessió extraordinària i urgent del ple municipal d'agost de 2022

Última revisió 04-08-2022 11:10
03/08/2022

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dimecres, 3 d’agost, una sessió extraordinària i urgent del ple municipal per tractar diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

El ple ha començat amb la declaració de la urgència de la sessió motivada per la necessitat d’aprovació de determinats preus públics de l’àrea d’educació que han d’entrar en vigor el proper curs lectiu, així com les necessitats financeres i l’encàrrec de la gestió del servei de neteja d’edificis municipals a l’empresa pública BRG Serveis MP, SLU. També cal destacar que el Reglament Orgànic Municipal (ROM) no preveu la celebració de cap sessió ordinària durant el mes d’agost.

Neteja d’edificis municipals

La primera proposta tractada en la sessió ha estat la renovació de l’encàrrec de la gestió del servei de neteja d’edificis de titularitat municipal a l’empresa pública BRG Serveis MP, SLU. La proposta té l’objectiu d’adequar la prestació del servei a mitjans propis a les noves necessitats sorgides de la inclusió d’edificis i equipaments municipals que no havien estat inclosos en l’encomana inicial, així com de la prestació del servei en situacions extraordinàries d’emergència sanitària o situacions excepcionals sobrevingudes que motivin la variació en la prestació del servei. L’encàrrec també preveu la prestació del servei de contenidors higiènics i el seu manteniment, no inclosos en l’encomana inicial pel fet de disposar de contracte vigent en el moment de formalitzar-la. La proposta inclou la neteja de gairebé una trentena d’edificis municipals durant un període de 5 anys. El cost mensual del servei previst per a l’anualitat de 2022 és de 36.191,85 €. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, ERC i JxB i l’abstenció del PSC.

Ordenança de preus públics

En aquesta sessió s’han presentat dues propostes per modificar les ordenances reguladores de preus públics vinculades a diferents serveis de l’àrea d’Educació. 

La primera proposta fa referència a la modificació de les tarifes vinculades a l’oferta d’ensenyaments musicals que es porten a terme a l’Escola Municipal de Música de Berga. Aquests preus es revisen anualment per tal d’adequar-los als altres preus de referència d’aquest servei, així com per ajustar-los a la despesa real del servei. La proposta contempla un augment del 2 % d’acord amb l’increment de sou del personal i l’esmena d’errors materials detectats en l’aprovació anterior. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, ERC i JxB i el vot en contra del PSC.

La segona proposta fa referència a la modificació dels imports d’alguns dels serveis que presta l’Escola Bressol Flor de Neu. Aquests preus es revisen anualment per tal d’adequar-los a altres preus de referència d’aquest servei, així com per ajustar-los el màxim possible a la despesa real del servei. La proposta presentada és la següent:

 • Jornada sencera: 167,50 € (Preu actual) – 170,85 € (Proposta curs 2022/23)
 • Jornada sencera de famílies nombroses, monoparentals o que coincideixen més d’un germà o germana al centre: 150,80 € (Preu actual) – 153,80 € (Proposta curs 2022/23).
 • Jornada sencera + dinar: 170,85 € + 5,40 € (Proposta curs 2022/23).
 • Mitja jornada (matí): 157,50 € (Preu actual) – 160,65 € (Proposta curs 2022/23).
 • Mitja jornada (tarda): 160,65 € (Proposta curs 2022/23).
 • Mitja jornada (matí) + dinar: 160,65 € + 5,40 € (Proposta curs 2022/23).
 • Mitja jornada de famílies nombroses, monoparentals o que coincideixen més d’un germà o germana al centre: 141€ (Preu actual) – 144,60 € (Proposta curs 2022/23).
 • Dinar: 5,10 €/dia (Preu actual) – 5,40 €/dia (Proposta curs 2022/23).
 • Un matí o una tarda extra: 6,10 €/dia (Preu actual) – 6,25 €/dia (Proposta curs 2022/23).
 • Material: 70,10 € (Preu actual) – 71,50 € (Proposta curs 2022/23).
 • Acollida matí o acollida tarda per a les famílies de I2 (infants de dos anys): 20 €/mensuals (Proposta curs 2022/23).
 • Acollida matí i acollida tarda per a les famílies de I2 (infants de dos anys): 30 €/mensuals (Proposta curs 2022/23).

En el cas de les famílies d’I2 (infants de dos anys), no se’ls aplicarà la quota en concepte de jornada durant el període de setembre a juny, però sí que hauran d’assumir la resta de serveis, en cas de fer-ne ús (acollida de matí i/o tarda, dinar, material i quota de juliol). Es tracta d’una mesura establerta pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que contempla la gratuïtat de l’escolarització en els centres públics dels infants de 0 a 3 anys en els centres públics, que comença a aplicar-se als infants d’I2, a partir de setembre de 2022. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, ERC i JxB i el vot en contra del PSC.

Reconeixement extrajudicial de crèdit de BRG

En la sessió s’ha presentat la proposta d’aprovació de REC per imputar en el pressupost corrent la quota mensual per l’encomana del servei de neteja d’edificis i equipaments municipals. L’empresa municipal BRG Serveis MP, SLU s’encarrega del servei i l’import de la quota corresponent al mes de juliol de 2022 és de 27.672,05 €. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots en contra de JxB i el PSC.

 

Sessió extraordinària i urgent del ple municipal d'agost de 2022
Sessió extraordinària i urgent del ple municipal d'agost de 2022
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió extraordinària i urgent del ple municipal (03-08-22)