Una trentena de persones es beneficien de programes d'inserció laboral al Berguedà

Última revisió 07-12-2023 16:18
07/12/2023

Gairebé trenta persones s'han beneficiat al Berguedà del Programa de Treball i Formació, Línia Joves Tutelats i Extutelats i del Programa Treball i Formació Línia ACOL que finança el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) que donen ajudes per la inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió social.

El Consell Comarcal del Berguedà hi ha participat i ha col·laborat en el desplegament dels programes esmentats en els quals també han participat els ajuntaments de Berga, Puig-reig, Gironella, Avià, la Fundació La Llar, la Fundació Horitzó del Berguedà i la Fundació Miranda. Tots han contractat persones que s'han beneficiat dels dos programes esmentats. Els han ofert formació, pràctiques i seguiment.

Facilitar experiències professionals

L'objectiu del Programa Treball i Formació Joves Tutelats i Extutelats és facilitar experiències professionals a un sector de la població especialment vulnerable per tal de facilitar-los la transició al mercat de treball ordinari. Pel que fa al Programa Treball i Formació- Línia ACOL, ofereix subvencions destinades a un dels col·lectius més desprotegits i amb més risc d'exclusió social: les persones migrades en situació administrativa irregular que complexin els requisits per tal d’obtenir una autorització de residència temporal que els permeti subscriure un contracte de treball. Les ajudes busquen afavorir l'arrelament de persones estrangeres amb problemes d'accés al món laboral i en risc d'exclusió social.

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) subvenciona els contractes de treball de dotze mesos de durada a jornada completa. També se subvencionen hores d'acompanyament a les entitats que les sol·licitin. Aquestes hores serveixen per donar suport, dirigir i guiar a les persones contractades durant l'execució del programa. Així es vol facilitar una millor adaptació al lloc de treball i un reforç competencial.

Quatre peons a la brigada comarcal

Pel que fa al Consell Comarcal del Berguedà i gràcies a aquests dos programes del SOC s'han pogut formalitzar sengles contractes de dotze mesos a quatre peons de brigada. Aquests llocs han estat ocupats per dos joves d'entre 17 i 25 anys en situació d'atur i per dues persones adultes en situació administrativa irregular que resideixen al Berguedà.

El programa els ha facilitat formació i experiència laboral en un entorn protegit. Els beneficiaris s'han preparat per incorporar-se a un entorn productiu ordinari. Durant els dotze mesos de contractació, les quatre persones han treballat a la brigada de l'ens comarcal i han portat a terme tasques de manteniment, arranjament de camins i de zones verdes i manipulació de maquinària. També han rebut formació en competències transversals.

Ajuntaments i entitats

El Programa de Joves Tutelats i Extutelats ha permès la contractació de nou joves, dos del Consell Comarcal, dos més per part de la Fundació La Llar, un per l'Ajuntament de Gironella, dos joves per l'Ajuntament de Puig-Reig i dos joves contractats per l'Ajuntament de Berga.

A Berga, els joves contractats es van incorporar a la brigada municipal per desenvolupar diferents tasques com per exemple: treballs d’arranjament del paviment de carrers; muntatge i desmuntatge d’infraestructures per a la celebració d’esdeveniments; neteja de reixes i embornals; reparació d’elements de sanejament, neteja, manteniment i reparació d’elements de senyalització; reparació d’elements de la via pública i manteniment de parcs infantils, entre d’altres.

Acompanyament laboral

El Consell Comarcal del Berguedà ha portat a terme l'acompanyament laboral dels set joves contractats pels ajuntaments. S'ha fet el seguiment dels joves al programa. Pel que fa al Programa Treball i Formació- Línia ACOL, a banda de les dues persones contractades pel Consell Comarcal del Berguedà també s'ha pogut contractar una persona a l'Ajuntament de Berga, una a l'Ajuntament de Puig-Reig, una a l'Ajuntament d'Avià, dues a la Fundació La Llar, dues a la Fundació Horitzó del Berguedà i una a la Fundació Miranda.

(*) Notícia elaborada per l'àrea de Comunicació del Consell Comarcal del Berguedà.