Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària de juny de 2024

Última revisió 06-06-2024 22:47
06/06/2024

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous 6 de juny, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

L’alcalde Ivan Sànchez ha disculpat l’absència de la regidora Ariadna Herrada (PSC) i del regidor de l’equip de govern, Moisès Masanas (ERC), que s’incorporarà durant el desenvolupament de la sessió.

Actes sessions anteriors

El ple ha començat amb la lectura i aprovació de les actes de les tres últimes sessions celebrades al consistori. Es tracta de la sessió ordinària del mes de maig, la sessió extraordinària corresponent al Ple de l’Ascensió (12 de maig) i la sessió de caràcter extraordinari que es va fer el passat 13 de maig per portar a terme el sorteig per designar les persones que integraran les meses electorals durant la jornada d’eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024.

Reconeixement extrajudicial de crèdit

En aquesta sessió s’han presentat dues propostes de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) vinculades a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses relacionades amb serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. L’import total de les dues propostes és de 151.603,51 €.

Les dues propostes de REC han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP (6) i ERC (1), l’abstenció de JxB (4) i els vots contraris del PSC (2) i el BeGI (2).

Gestió de la residència municipal

En aquesta sessió s’ha presentat una proposta per aprovar el canvi en la forma de gestionar el servei de la residència municipal, passant de la gestió directa actual a la gestió indirecta mitjançant la gestió delegada. Això comportarà iniciar els tràmits corresponents per tal que la gestió del servei pugui fer-la una entitat o empresa inclosa en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública de Catalunya. El model de gestió ha estat consensuat per la comissió d’estudi de la residència Sant Bernabé, que compta amb representants de les formacions polítiques amb representació al consistori, familiars dels usuaris i usuàries del centre, personal del centre residencial i experts independents. El model de gestió indirecte garanteix que la titularitat de la residència continua sent municipal i, per tant, no es tracta d’una privatització del servei.

La proposta sobre el canvi del model de gestió de la residència municipal ha estat aprovat amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (1) i JxB (4), l’abstenció  del BeGI (2) i els vots contraris del PSC (2).

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha dut a terme la donació de compte de la delegació de la competència per a l’autorització de matrimoni en els regidors Ferran Aymerich i Abel Garcia per tal d’oficiar diferents matrimonis civils entre els mesos de maig i juliol.

També s’ha fet la donació de compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària, així com de l’informe sobre les obligacions trimestrals de subministrament d’informació al Ministeri d’Hisenda, així com la informació econòmica sobre el primer trimestre de 2024 i l’estat d’execució del pressupost.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició.

El grup municipal Junts per Berga ha formulat preguntes sobre les mesures adoptades per millorar la seguretat i la il·luminació a la zona del Parany, la valoració de les exhibicions de les entitats esportives participants en la Fira de Maig, l’absència del servei de grua al municipi i el cost de les hores extres del personal municipal que treballa durant les festes de La Patum. Altres qüestions esmentades han estat la demanda judicial d’àmbit laboral presentada per una part del personal de la residència municipal, la documentació sobre la modificació puntual del POUM, la tramitació del contracte del programa “Berga en escena”, l’actualització de la documentació de la licitació del contracte de neteja viària, l’execució del canvi d’enllumenat del Camp Municipal d’Esports i les al·legacions presentades en relació amb la licitació realitzada per a la substitució de la gespa del camp de futbol.

El grup municipal del PSC ha fet preguntes sobre la relació de despeses i contractes relacionats amb la residència municipal vinculats a l’antic organisme de la Fundació Benèfica Hospital Sant Bernabé. Altres temes exposats han estat les factures relacionades amb el Servei d’Atenció Domiciliària que han estat tramitades a través d’expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit, la proposta d’agilitzar la convocatòria de la plaça de responsable de comunicació per deslliurar una de les places de personal eventual i destinar-la a tasques de protocol. El grup socialista ha fet precs per efectuar la retirada de vehicles abandonats en diferents espais de la via pública, desbrossar el camp de futbol i els solars sense activitat del Polígon Industrial de La Valldan i la zona de vegetació del carrer dels Enamorats. Altres qüestions exposades han estat sobre la possibilitat d’ampliar la prestació del servei de la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet durant més matins, l’habilitació del tancament d’una sala al CEM El Tossalet, l’arranjament i tancament dels jardins que envolten la residència municipal, la demanda de les comparses de rascar el paviment de la plaça de Sant Pere per evitar les relliscades, el pla de jardineria establert en les zones del passeig Vila de Casserres, la plaça d’Harmonia i la zona de Sant Francesc i l’estacionament indegut de vehicles durant la celebració de La Patum.

El grup municipal del BeGI ha fet preguntes sobre el servei de grua al municipi, l’aplicació del protocol en els diferents actes relacionats amb el Corpus berguedà, el tipus de pavimentació i llambordes que s’instal·laran a la zona de l’edifici del carrer Ciutat que es preveu enderrocar, la reposició de plaques dels carrers, la prestació del servei de renovació del DNI, la possibilitat de rehabilitar el Teatre de Cal Rosal, el canvi de nomenclatura de l’Hospital de Berga, la necessitat d’efectuar tasques d’arranjament i manteniment a la torre del Pavelló de Suècia i a la façana del consistori. Altres qüestions han estat la recuperació de la funcionalitat del Despatx Noble per a efectuar les rebudes institucionals, la licitació de la finalització de les obres de la urbanització dels Pedregals, la prioritat establerta en la tramitació de les modificacions puntuals del POUM, la tramitació del projecte d’abastament d’aigua a Queralt, el retorn d’una part de l’import rebut per portar a terme les obres d’urbanització del carrer d’Harmonia i el tancament perimetral de la zona enjardinada de la residència municipal.

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, el consistori ha rebut una pregunta de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular. La qüestió fa referència a la neteja de l’espai dedicat a Miquel Martí i Pol, que va patir diferents bretolades fa unes setmanes. En aquest sentit, també es fa esment a la neteja de pintades en els espais públics de la ciutat i l’adopció de mesures per evitar-ho i sancionar les persones autores d’aquest tipus d’accions incíviques.    

A més, hi ha hagut intervencions del públic assistent. Hi ha hagut un prec per tal de prohibir la pernoctació a la via pública d’autocaravanes i vehicles camperitzats durant el període de celebració de La Patum i/o habilitzar zones d’estacionament per a aquest tipus de vehicles; la revisió del manteniment de la calçada de la carretera de Ribes, la instal·lació de plaques provisionals en espais i sots de la via pública que cal arranjar i la gestió de les tasques de manteniment de l’edifici de la residència Sant Bernabé.

     

 

Sessió ordinària del ple municipal de maig de 2024
Sessió ordinària del ple municipal de maig de 2024
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (06-06-24)