Hisenda

És responsabilitat de l’àmbit d’Hisenda: la política i execució pressupostària i financera, la planificació i coordinació d’actuacions per a l’aplicació del programa del mandat, la política i gestió tributària i la gestió del patrimoni municipal no assignat a altres àmbits.

Responsable polític