2022.12.30 Procés selectiu d'establització per concurs de mèrits de trenta-i-una places de Professorat de l'Escola Municipal de Música i Conservatori dels Pirineus (A1) (règim laboral)

Procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, per a la cobertura definitiva de trenta-i-una places de Titulat/ada Superior de l’Escola de Música i Conservatori dels Pirineus, vacants de personal laboral de la categoria (grup d’assimilació) A1 de l’Ajuntament de Berga, amb adscripció al lloc de treball de Professor/a de l’Escola Municipal de Música de Berga i Conservatori dels Pirineus (en diferents especialitats / modalitats), i constitució de borses de treball.

Data final per presentar sol·licituds: 30 de gener de 2023.

Llista de publicacions:

- Llista provisional de persones admeses i excloses, obertura del termini per presentar els mèrits i la documentació acreditativa d'aquests i data prova de català: 06-06-2024.