2022.12.30 Procés selectiu d'establització per concurs de mèrits de tres places de Professorat Especialista de l'Escola Municipal de Música (C1) (règim laboral)

Procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, per a la cobertura definitiva de tres places de Professorat Especialista de l’Escola de Música, vacants de personal laboral de la categoria (grup d’assimilació) C1 de l’Ajuntament de Berga, amb adscripció al lloc de treball de Professor/a Especialista de l’Escola Municipal de Música de Berga (en diferents especialitats / modalitats), i constitució de borses de treball.

Data final per presentar sol·licituds: 30 de gener de 2023.

Llista de publicacions:

- Llista provisional de persones admeses i excloses, obertura del termini per presentar els mèrits i la documentació acreditativa d'aquests i data prova català: 06-06-2024.