2022.12.30 Procés selectiu d'establització per concurs de mèrits d'una plaça d'Auxiliar Administratiu/iva per l'EMMB (règim laboral)

Procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, per a la cobertura definitiva d’una plaça d’auxiliar administratiu/iva, vacant de personal laboral de la categoria (grup d’assimilació) C2 de l’Ajuntament de Berga, amb adscripció al lloc de treball d’auxiliar administratiu/iva de l’Escola Municipal de Música de Berga (EMMB), i constitució de borsa de treball.

Data final per presentar sol·licituds: 30 de gener de 2023.