2022.12.30 Procés selectiu d'establització per concurs de mèrits d'una plaça d'Auxiliar de Mercat i Manteniment d'Instal·lacions Esportives (règim funcionarial)

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d’una plaça d’auxiliar de mercat i manteniment d’instal·lacions esportives vacant de personal funcionari del grup de classificació C2 de l’Ajuntament de Berga, amb adscripció al lloc de treball de Manteniment d’instal·lacions esportives i assentador de mercat de l’Àrea de Serveis Territorials Unitat de Medi Ambient i Serveis Públics, i constitució de borsa de treball, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits en torn lliure, en execució de l’oferta pública d’ocupació extraordinària per a l’estabilització d’ocupació temporal de l’any 2022.

Data final per presentar sol·licituds: 30 de gener de 2023.