2022.12.30 Procés selectiu estabilització concurs-oposició de tres places d'Oficial 1a Electricista (règim laboral)

Procés selectiu per a la cobertura definitiva, en execució de l’Oferta Pública d’Estabilització de 2022, mitjançant procediment de concurs-oposició lliure, de tres places d’Oficial 1a Electricista amb adscripció als llocs de treball d’Oficial Electricista de la Unitat de Brigada de Manteniment (2 places) i de Coordinador/a Manteniment d’Instal·lacions Esportives de la Unitat d’Instal·lacions Esportives (1 plaça), i constitució de borsa de treball.

Data final per presentar sol·licituds: 30 de gener de 2023.