2024.01.22 Procés selectiu per cobrir 1 plaça d'Agent de la Policia Local de Berga i constitució de borsa de treball

Convocatòria i bases específiques reguladores del procés selectiu amb l’objecte de cobrir en règim funcionarial de carrera una plaça d’Agent de la Policia Local i proveir un lloc de treball d’Agent de la Policia Local, en torn lliure mitjançant concurs-oposició, en execució de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2023, i constitució de borsa de treball.

Data fi per presentar sol·licitud: 27-02-2024

Llista de publicacions:

Llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu per cobrir una plaça d'agent de policia local: 29-02-2024.

Llista definitiva de persones admeses i excloses al procés selectiu per cobrir una plaça d'agent de policia local: 15-03-2024.

Resultats proves 1, 2 i 3 (català, cultura i actualitat i teòrico-pràctica), data realització proves 4 i 5 (aptitud física i psicotècnica) i obertura del termini per a la presentació de mèrits: 22-03-2024.

Resultats proves 4 i 5 (aptitud física i psicotècnica), data sessió valoració de mèrits: 17-04-2024.

Resultats provisionals de la valoració de mèrits i data de la 6 prova (reconeixement mèdic): 24-04-2024.

Resultats definitius del procés selectiu, proposta de nomenament i borsa de treball: 16-05-2024.