2024.05.03 Procés selectiu de funcionarització d'una plaça d'arquitecte

Procés selectiu per a la Funcionarització del Personal Laboral de l'Ajuntament que ocupa la plaça d'Arquitecte, en torn restringit mitjançant concurs-oposició, per a la cobertura definitiva d'una plaça d'Arquitecte, a jornada completa, en règim funcionarial, en execució de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2022.

Termini per presentar sol·licitud de participació i relació de mèrits: Fins al 19 de juny (inclòs).