Procés selectiu d'urgència per constituir una borsa de treball de professors/es (A1) de l'Escola Municipal de Música de Berga i Conservatori de Música dels Pirineus (Concurs de mèrits).

Bases i convocatòria del procés selectiu per constituir una borsa de treball de professors/es de l'Escola Municipal de Música de Berga i Conservatori de Música dels Pirineus (personal laboral grup d'assimilació A1), mitjançant el procediment de concurs de valoració de mèrits en torn lliure.

Data fi per presentar sol·licitud: 22-09-2023 

Llista de publicacions:

- Llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu per constituir una borsa de treball de professors/es (A1) EMMB i CMP: 09-10-2023.

- Llista provisional de valoració de mèrits: 30-10-2023.

- Resultats del procés selectiu: 10-11-2023.