Participació popular

Són responsabilitat de l’àmbit de Participació Popular: establir vies de participació popular en la gestió de l’ajuntament i facilitar la comunicació i la transparència de l’ajuntament amb la ciutadania.

Temes relacionats

Responsable polític