Queralt

Són responsabilitats de l’àmbit de Queralt: la gestió de l’espai i entorn de Queralt, tan l medi natural que l’envolta com la gestió dels seus equipament.

Responsable polític