Polígon Industrial i Transició Energètica

Són responsabilitat de l’àmbit de Polígon Industrial i Transició Energètica: la dinamització del polígon industrial i el canvi a una economia sostenible mitjançant l’energia renovable, l’eficiència energètica i el desenvolupament sostenible.

Responsable polític