TIC

Són responsabilitat de l’àmbit de les TIC: el foment de les tecnologies de la informació i comunicació.

Temes relacionats

Responsable polític