Feminisme i LGTBI

Són responsabilitat de l’àmbit de Feminisme i LGTBI: l’elaboració de polítiques municipals encaminades a dignificar la vida de les dones i del col·lectiu LGTBI i l’elaboració de polítiques d’eradicació de la violència masclista i lgtbifòbica.

Temes relacionats

Responsable polític