Berga licita la substitució de la gespa artificial i la millora de les instal·lacions del camp municipal d'esports

Última revisió 08-05-2024 09:36
08/05/2024

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte administratiu de subministrament mitjançant arrendament per renovar la gespa artificial del camp de futbol i la millora de les instal·lacions.

El contracte té un pressupost de 386.961,35 € (IVA inclòs) i una durada de quatre anys.

Millora i renovació de l’equipament esportiu

El contracte preveu la substitució de la gespa artificial actual per una nova gespa i la implantació de diferents sistemes de retenció, filtratge i recollida dels microplàstics procedents del material de reblert de la gespa i del trencament de les fibres del camp. Amb aquesta actuació es milloraran les condicions de joc del camp esportiu i alhora es pretén evitar la dispersió de microplàstics al medi natural.

Execució de les obres aprofitant l’estiu

El termini previst d’execució de les obres és de vuit setmanes, durant les quals el camp de futbol quedarà tancat al públic, ja que les obres implicaran la impossibilitat d’utilitzar el terreny de joc a més d’altres afectacions a l’entorn del camp per tal d’implantar els sistemes de retenció i filtratge esmentats. Per afectar el mínim possible l’activitat esportiva de les instal·lacions es preveu l’execució de les obres durant els mesos de juliol i agost, període en què no hi ha competicions esportives.

Modificació del projecte

Fa uns mesos, una primera licitació de la substitució de la gespa artificial del camp municipal d’esports va quedar deserta per manca d’ofertes d’empreses. La nova licitació incorpora en el projecte actuacions per evitar la dispersió dels microplàstics al medi natural en la línia de les directrius que s’estan establint des del Parlament Europeu.

Finançament de les obres

L’Ajuntament de Berga preveu finançar l’actuació amb recursos propis mitjançant un sistema d’arrendament financer a quatre anys durant els quals el consistori pagarà l’actuació en quotes mensuals.

Condicions del servei del contracte

El pressupost base de la licitació inclou la substitució de la gespa artificial i les actuacions per reduir i evitar la dispersió de microplàstics al medi, així com el seu manteniment durant quatre anys, a través d’un arrendament mensual.

Criteris d’adjudicació

L’adjudicació del contracte es farà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. A banda de l’import, es tindrà en compte les millores tècniques consistents en la renovació de l’equipament esportiu de porteries i banquetes i la instal·lació d’un sistema de protecció del mur que separa la graderia i el terreny de joc per evitar accidents o lesions dels jugadors i jugadores.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins a les 23:59 h del dimecres 22 de maig. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura.

Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte. La Mesa de contractació estarà formada per un president/a, tres vocals i un secretari/ària i avaluarà totes les propostes per tal d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.

Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte, a través del perfil del contractant, disponible al portal web de l’Ajuntament de Berga.

Camp Municipal d'Esports
Camp Municipal d'Esports
Autor: DRONEcam.CAT