La Patum accessible obre la inscripció per a l'espai reservat a persones amb mobilitat reduïda i altres diversitats funcionals

Última revisió 10-05-2023 09:33
10/05/2023

L’Ajuntament de Berga ha obert el període d’inscripció per accedir a l’empostissat de La Patum accessible, una iniciativa que compta amb la col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà.

És un espai reservat a les escales de La Berruga de la plaça de Sant Pere perquè les persones amb mobilitat reduïda i altres diversitats funcionals gaudeixin de La Patum, des de l’emplaçament on es duen a terme els actes principals del Corpus berguedà. El període d’inscripció per obtenir una plaça per a La Patum accessible estarà obert del 10 al 24 de maig de 2023. La tramitació caldrà fer-la mitjançant un formulari específic disponible a l'apartat 'Tràmits i gestions' del web municipal. 

Qui pot accedir a l’espai reservat?

La iniciativa nascuda fa més de deu anys permet millorar l’accessibilitat de la festa prioritzant les peticions de persones amb mobilitat reduïda reconeguda amb el certificat de discapacitat, les persones amb altres discapacitats superiors al 65 % i les persones majors de 75 anys. Per tant, no es tracta d’un espai per a persones que tinguin dificultats de mobilitat de forma ocasional. El dispositiu de La Patum accessible comptarà amb la col·laboració de voluntaris i voluntàries de Creu Roja, una persona responsable de la coordinació del servei i el suport de personal de seguretat.

Tramitació de la sol·licitud

Les persones interessades en accedir a l’espai reservat de La Patum accessible hauran de presentar una instància al registre general de l’Ajuntament de Berga, del 10 al 24 de maig de 2023. La sol·licitud es pot fer de forma presencial a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC). L’horari d’atenció al públic de l’OAC és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dilluns, de 17 a 19 h. La sol·licitud també es pot tramitar de forma telemàtica.

En la sol·licitud del formulari específic serà necessari indicar la preferència del dia i els actes als quals es vol assistir, tenint en compte que s’oferiran places per veure La Patum de lluïment de dijous i diumenge, La Patum completa de dijous i diumenge (fins a la finalització del primer salt de Plens de la nit) i La Patum Infantil, matí i tarda (fins a la finalització del primer salt de Plens de la tarda). En cas que la demanda de peticions excedeixi el nombre de places disponibles, es farà un sorteig per efectuar l’assignació de l’espai.

Documentació necessària

Per completar la inscripció, el formulari de sol·licitud haurà d’anar acompanyat d’una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i del certificat de discapacitat, si s’escau. Les persones que necessitin estar acompanyades durant la seva estada a l’empostissat també hauran d’aportar el DNI de la persona acompanyant, que haurà de ser major de 18 anys.

Per a més informació sobre la tramitació de la sol·licitud podeu contactar amb l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Berga (93 821 43 33) i per a informació relacionada amb la logística i el dispositiu de La Patum accessible podeu contactar amb l’Oficina d’Inclusió Social del Consell Comarcal del Berguedà (93 821 35 53).    

Empostissat de La Patum accessible. Patum de 2022
Empostissat de La Patum accessible. Patum de 2022