L'Ajuntament de Berga aprova un pressupost de 23,3 milions d'euros per a l'exercici econòmic de 2024

Última revisió 21-03-2024 20:35
21/03/2024

Berga ha celebrat aquest dijous 21 de març, una sessió extraordinària del ple municipal per dur a terme l’aprovació dels pressupostos generals del consistori i l’empresa municipal (BRG Serveis MP SLU) corresponents a l’exercici econòmic de 2024.

Acta sessió anterior

El ple ha començat amb la lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Es tracta de la sessió corresponent a la sessió ordinària celebrada pel 7 de març.  

Xifra del pressupost

La proposta presentada per l’equip de govern de la CUP i ERC contempla una despesa de 23,3 milions d’euros, que suposa un increment del 6,88 % respecte a l’any 2023. Aquest increment prové de la integració de la residència municipal , l’increment de les despeses de personal, la incorporació dels sous i la seguretat social de la Residència Sant Bernabé, la previsió de l’oferta pública d’ocupació de 2024, així com els llocs de treball que actualment estan vacants i alguna altra regularització relativa a la consolidació de grau i reconeixement de triennis, entre d’altres.

El consistori berguedà destinarà 4,5 milions d’euros a inversions per implementar millores a la ciutat a través de diferents projectes finançats amb recursos propis, subvencions i préstecs.

Proposta de pressupost de 2024  

La proposta de pressupost de l’Ajuntament de Berga per a l’any 2024 és de 23.311.016,61 € dividida en 9 capítols segons la naturalesa de les despeses previstes.


Pressupost Ajuntament de Berga de 2024

Capítol 1: Despeses de personal: 8.516.804,15 €

Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis: 7.331.880,16 €

Capítol 3: Despeses financeres: 85.923,69 €

Capítol 4: Transferències corrents: 541.390 €

Capítol 5: Fons de contingència i altres imprevistos: 750.000 €

Capítol 6: Inversions reals: 4.809.463,84 €

Capítol 7: Transferències de capital: 163.688,92 €

Capítol 8: Actius financers: 5.000 €

Capítol 9: Passius financers: 1.106.866,05 €

TOTAL: 23.311.016,81 €

 

Pressupost BRG Serveis MP SLU de 2024

La proposta de pressupost de BRG Serveis MP per a l’any 2024 és d’1.020.351,03 €. Aquesta proposta, així com la plantilla i la relació de llocs de treball de la societat municipal es va aprovar en la sessió ordinària que va portar a terme el Consell d’Administració de l’organisme el 30 de novembre de 2023.

Aprovació de la proposta

La proposta dels pressupostos generals del consistori i l’empresa municipal (BRG Serveis MP SLU) corresponents a l’exercici econòmic de 2024, incloent-hi l’aprovació de les bases d’execució del pressupost i l’aprovació inicial de les plantilles del personal ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (6), ERC (2), JxB (4) i el BeGI (2) i el vot contrari del PSC (3).

 

Sessió extraordinària del ple municipal de pressupostos de 2024
Sessió extraordinària del ple municipal de pressupostos de 2024
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió extraordinària del ple municipal (21-03-24)