L'Ajuntament de Berga enllesteix les obres d'arranjament del mur de contenció de l'aparcament del Santuari de Queralt

Última revisió 22-03-2024 13:54
22/03/2024

Al llarg de les últimes setmanes, s’han dut a terme les tasques d’arranjament d’un tram del mur de contenció de gabions esllavissat a l’aparcament del Santuari de Queralt.

Un cop enllestida l’obra, ja es pot tornar a accedir sense restriccions fins a la barana del mirador que queda a l’inici de les escales que condueixen al Santuari, a l’aparcament superior.

Obres per part d’una empresa especialitzada

El mur es va esllavissar a causa del trencament d’una part de la malla metàl·lica de les gàbies de contenció de la pedra de reblert dels gabions. L’execució de les obres ha requerit equips de projectat de formigó i formació de perforacions i ancoratges i de personal especialitzat en l’execució d’aquests treballs en alçada, atesa la situació del tram de mur esllavissat i l’orografia del terreny en aquesta zona. Les actuacions que s’han dut a terme han estat la formació d’ancoratges al terreny per la seva estabilització i el projectat de formigó en el tram afectat prèvia col·locació d’una armadura. Com a mesura d’integració a l’entorn s’ha pintat el parament de formigó projectat amb un color terrós.

Una actuació de gairebé 30.000 €

L’actuació l’ha dut a terme l’empresa SOLUTIOMA, SL, especialitzada en treballs verticals, per un import de 29.272,33 €, finançats a través de recursos propis de l’Ajuntament de Berga.

Arranjament del mur de contenció de l'aparcament del Santuari de Queralt
Arranjament del mur de contenció de l'aparcament del Santuari de Queralt
Autor: Serveis Territorials - Ajuntament de Berga