Berga impulsa consultes ciutadanes sobre l'ús de l'Hotel d'Entitats i la prestació del servei públic d'abastament d'aigua

Última revisió 15-07-2022 10:41
15/07/2022

L’Ajuntament de Berga ha posat en marxa tres consultes obertes a la ciutadania sobre diferents reglaments relacionats amb les àrees de Participació Popular i Municipalitzacions, respectivament.

Les propostes preveuen la creació del reglament d’ús de l’Hotel d’Entitats, la modificació de la taxa per la utilització d’instal·lacions i equipaments culturals municipals i la creació del reglament de prestació del servei d’abastament d’aigua potable del municipi. El consistori ha obert un període de consulta pública perquè els veïns i veïnes i les entitats puguin fer les aportacions sobre els projectes normatius esmentats.

Reglament d’ús de l’Hotel d’Entitats

L’àrea de Participació Popular ha impulsat la creació del reglament d’ús de l’equipament municipal de l’Hotel d’Entitats. La proposta té l’objectiu de fixar les condicions per a la utilització de les estructures i recursos de l’equipament, potenciant el seu caràcter públic i obert, creant unes directrius que permetin la bona convivència i respecte entre les entitats i associacions usuàries de les instal·lacions. Es tracta d’un espai utilitzat pel teixit associatiu de la ciutat, en el qual es desenvolupen activitats col·lectives. El reglament també pretén fomentar el bon ús i la conservació de l’equipament, així com la convivència en un espai compartit. L’Hotel d’Entitats disposa d’una sala polivalent gran i una sala polivalent petita, una desena de despatxos i tres sales de reunions.

Ordenança d’ús d’instal·lacions i equipaments culturals  

L’àrea de Participació Popular ha promogut la modificació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per a la utilització d’instal·lacions i equipaments culturals municipals amb l’objectiu d’ajustar els preus en funció de l’ús dels espais de l’Hotel d’Entitats. D’una banda, la proposta contempla el lloguer dels despatxos: grans individuals (50 €/any), petits individuals (10 €/any) i despatxos compartits (5 €/any). D’altra banda, es preveu la modificació de la taxa per a la realització d’activitats en els espais polivalents: actes puntuals (20 €/ preu per acte), actes regulars (20 €/preu mensual) i actes regulars (120 €/preu anual).

Reglament de prestació del servei públic d’abastament d’aigua

L’àrea de Municipalitzacions ha impulsat la creació del reglament per a la prestació del servei d’aigua potable a Berga davant la finalització de la concessió del servei públic actual. La proposta té l’objectiu de disposar d’una eina que permeti definir la forma de prestació del servei públic d’abastament d’aigua potable, així com la regulació dels drets i obligacions dels diferents agents del servei.

Consulta pública prèvia

L’Ajuntament de Berga ha obert un període de consulta pública prèvia perquè els veïns i veïnes i les entitats puguin fer aportacions sobre el projecte normatiu que es vol modificar. Les persones majors de 16 anys i les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Berga poden fer aportacions i suggeriments presentant una instància genèrica. En l’apartat web ‘Participació ciutadana en projectes normatius’ es pot consultar la informació sobre els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar i l’enllaç al formulari d’instància genèrica per realitzar les aportacions que es considerin oportunes. El termini per a la presentació d’instàncies estarà obert del 15 al 29 de juliol de 2022, ambdues dates incloses.

Enllaç: Creació del reglament d’ús de l’Hotel d’Entitats    

https://ajberga.cat/ambits/participacio-ciutadana/2022-elaboracio-del-reglament-regulador-de-lus-de-lequipament-municipal-de-lhotel-dentitats-de-berga

Enllaç: Modificació de l’ordenança d’ús d’instal·lacions i equipaments culturals 

https://ajberga.cat/ambits/participacio-ciutadana/2022-modificacio-ordenanca-fiscal-num-31-taxa-per-la-utilitzacio-dinstallacions-i-equipaments-culturals-municipals

Enllaç: Creació del reglament de prestació del servei públic d’abastament d’aigua

https://ajberga.cat/ambits/participacio-ciutadana/2022-elaboracio-del-reglament-de-prestacio-del-servei-public-de-labastament-daigua-potable-de-berga-

 

 

   

Consultes públiques prèvies
Consultes públiques prèvies
Autor: Ajuntament de Berga