Berga licita el subministrament i instal·lació d'un equip d'àudio pel Teatre Municipal

Última revisió 29-05-2023 14:47
26/05/2023

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procediment per portar a terme l’adjudicació del contracte administratiu de subministrament i instal·lació de part de l’equip d’àudio del Teatre Municipal de Berga.

L’execució d’aquest contracte s’iniciarà el 26 de juny d’enguany i fins un màxim de 6 setmanes (termini que l’adjudicatari pot reduir). El contracte té un pressupost de licitació de 34.710,27 € (IVA inclòs).

Necessitat de renovació de l’equip d’àudio

La finalitat d’aquest contracte és substituir els materials obsolets i malmesos, renovant i millorant l’actual equip amb un sistema d’àudio digital que a la vegada suposa la modernització de l’equip. Els elements a subministrar i instal·lar comporten un grau d’especialització important i elevat que, en qualsevol cas, ha de permetre i facilitar futures ampliacions, i avançar cap a la digitalització de l’equipament.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins a les 23:59 h del 12 de juny de 2023.

La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte.

Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte a través del perfil del contractant disponible al web de l’Ajuntament de Berga.

 

Pati de butaques del Teatre Municipal de Berga
Pati de butaques del Teatre Municipal de Berga
Autor: Ajuntament de Berga