Berga licita les obres de millora de la seguretat contra incendis del Teatre Municipal

Última revisió 30-11-2022 16:58
30/11/2022

L’Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte administratiu per portar a terme les obres per millorar la seguretat contra incendis del Teatre Municipal.

Es tracta de les obres de sectorització de l’espai sota coberta de la zona de platea del teatre on s’ubiquen les instal·lacions de climatització de l’equipament. El projecte té un pressupost de 222.164,48 € (IVA inclòs) i un termini d’execució de quatre mesos. Durant aquest període l’equipament cultural romandrà tancat al públic, però la programació s’adaptarà a través de propostes d’arts escèniques i música de petit i mitjà format que es puguin dur a terme a la Sala Casino o altres espais. 

Millorar la seguretat del teatre

El projecte preveu l’enderroc del fals sostre actual del teatre i la formació d’un nou fals sostre autoportant i resistent al foc, convertint l’espai de sota coberta en un sector d’incendi independent de la platea del teatre. Per fer efectiva la sectorització es crearà un nou accés sota coberta des de la terrassa exterior situada sobre el vestíbul del teatre i s’instal·laran comportes tallafocs a tots els difusors de la climatització per aire del teatre. A banda de millorar la seguretat de l’equipament, les actuacions permetran disposar de nous accessos i sistemes de seguretat per accedir a les cobertes de l’edifici, fet que facilitarà futures actuacions de manteniment.

Alteració a l’activitat del teatre

L’execució del contracte té un termini previst de quatre mesos i durant aquest període el teatre quedarà tancat al públic. Tot i això, la sala polivalent (Sala Casino) i el vestíbul del teatre, no es veuran afectats per les obres o la seva afectació serà puntual. Així doncs, si l’obra s’adjudica i s’executa seguint el calendari previst, les obres es portarien a terme entre els mesos de febrer i maig, aproximadament, de manera que l’equipament cultural estaria fora de servei durant bona part de la primavera. Durant aquest període, la programació del Teatre Municipal de Berga s’adaptarà a aquesta situació mitjançant la programació d’espectacles de petit i mitjà format que es puguin fer a la Sala Casino. A més, en cas que sigui necessari, se cercarien altres espais per oferir espectacles d’arts escèniques i música.

Finançament de la Diputació de Barcelona

L’Ajuntament de Berga preveu finançar gran part dels més de 220.000 € de l’obra a través del Pla General d’Inversions (PGI) de la Diputació de Barcelona, que per aquesta legislatura va assignar poc més d’1 milió d’euros a la ciutat i que en bona part (prop de 600.000 €) es dedicaran a les obres de reurbanització del carrer Harmonia de Berga, ja adjudicades i que s’iniciaran d’aquí a poques setmanes.

Criteris d’adjudicació

L’adjudicació del contracte es farà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. A banda de l’import, es tindrà en compte especialment la millora tècnica consistent en la construcció d’un fals sostre acústic continu, així com el criteri ambiental que les empreses disposin d’ecoetiquetes, amb l’objectiu de reduir les emissions de diòxid de carboni.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes durant 20 dies a partir de la publicació al perfil del contractant, fins a les 23:59 h del dilluns, 19 de desembre de 2022. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte. La Mesa de contractació estarà formada per un president/a, tres vocals i un secretari/ària i avaluarà totes les propostes per tal d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació. Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte a través del perfil del contractant, disponible al web de l’Ajuntament de Berga.

Platea del Teatre Municipal de Berga
Platea del Teatre Municipal de Berga
Autor: Ajuntament de Berga