L'Ajuntament de Berga aprova un pressupost de 21,8 milions d'euros per a l'exercici econòmic de 2023

Última revisió 30-03-2023 19:19
30/03/2023

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous, 30 de març, una sessió extraordinària del ple municipal per portar a terme l’aprovació dels pressupostos generals del consistori i l’empresa municipal (BRG Serveis MP SLU) corresponents a l’exercici econòmic de 2023.

L’alcalde Ivan Sànchez ha iniciat la sessió disculpant les absències de les regidores Dolors Rial, Marina Riu i Ariadna Herrada que no han assistit a la sessió per motius diversos.

La proposta presentada per l’equip de govern de la CUP i ERC contempla una despesa de 21,8 milions d’euros, que suposa un increment del 6,10 % respecte a l’any 2022. Una part de l’augment del pressupost prové de la integració de la residència Sant Bernabé, que ha passat a ser gestionada directament per l’empresa municipal des de l’1 de març de 2023. També s’han produït increments referents a la despesa de subministraments bàsics i una pujada de les despeses de personal (3,5 %) acordada en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.

Proposta de pressupost de 2023  

La proposta de pressupost de l’Ajuntament de Berga per a l’any 2023 és de 21.873.101,42 € dividida en 9 capítols segons la naturalesa de les despeses previstes.


Pressupost Ajuntament de Berga de 2023

Capítol 1: Despeses de personal: 7.574.997,61 €

Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis: 6.885.112,99 €

Capítol 3: Despeses financeres: 92.658,60 €

Capítol 4: Transferències corrents: 671.397,74 €

Capítol 5: Fons de contingència i altres imprevistos: 100.000 €

Capítol 6: Inversions reals: 5.278.830,44 €

Capítol 7: Transferències de capital: 143.688,92 €

Capítol 8: Actius financers: 10.000 €

Capítol 9: Passius financers: 1.116.415,13 €

TOTAL: 21.873.101,42 €

 

Pressupost BRG Serveis MP SLU de 2023

La proposta de pressupost de BRG Serveis MP per a l’any 2023 és de 973.746,84 €. Aquesta proposta, així com la plantilla i la relació de llocs de treball de la societat municipal es va aprovar en la sessió ordinària que va portar a terme el Consell d’Administració de l’organisme el 30 de novembre de 2022.  

Aprovació de la proposta

La proposta dels pressupostos generals del consistori i l’empresa municipal (BRG Serveis MP SLU) corresponents a l’exercici econòmic de 2023, incloent-hi l’aprovació de les bases d’execució del pressupost i l’aprovació inicial de les plantilles del personal ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP (8) i ERC (2), l’abstenció de JxB (3) i el vot contrari del PSC (1).

  

Sessió extraordinària de pressupostos 2023
Sessió extraordinària de pressupostos 2023
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió extraordinària del ple municipal (30-03-23)