L'Ajuntament de Berga aprovarà un acord de continuïtat per garantir la prestació i el pagament actualitzat del servei de neteja viària

Última revisió 22-12-2022 15:53
22/12/2022

L’Ajuntament de Berga celebrarà aquest dijous, 22 de desembre, un ple extraordinari per tractar una proposta relacionada amb el servei de neteja viària de la ciutat i altres qüestions econòmiques.

En aquesta sessió de caràcter urgent es presentarà un acord de continuïtat per garantir la prestació i el pagament actualitzat de les tasques de neteja dels carrers que porta a terme l’empresa Tractaments Ecològics, S.A. des que es va formalitzar per primera vegada el contracte del servei l’any 1998 i que s’ha anat prorrogant successivament. La proposta permetrà actualitzar el pagament mensual d’acord amb el cost del servei, tal com sol·licitava l’empresa.

L’acord de continuïtat

El regidor d’Urbanisme, Via Pública, Obres i Serveis, Aleix Serra, ha explicat que “l’acord de continuïtat permet trobar una sortida a aquesta situació de prestació del servei d’un contracte que està vençut, posant al dia els pagaments així com l’import que s’havia deixat de pagar en comparació amb el cost del servei”. El regidor d’Hisenda, Marià Miró, ha afegit que “l’ajuntament va explorar i treballar diferents vies per solucionar aquesta situació anòmala i finalment, s’ha pogut acollir a l’acord de continuïtat, una via que no existia i que va aparèixer a través d’una consulta efectuada per un altre ajuntament a la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya”.      

Serra també ha fet referència al nou contracte de neteja que s’està treballant paral·lelament i ha dit que “cal fer autocrítica per part de l’ajuntament perquè en aquests anys no s’ha pogut tirar endavant el nou contracte per fer la licitació del servei per manca de mitjans tècnics”. En referència al nou contracte de neteja viària, el regidor ha explicat que el consistori va contractar una empresa per fer una auditoria del servei i la redacció dels nous plecs tècnics. El nou contracte incorporarà tots els sectors desenvolupats de la ciutat preveient també possibles nous creixements, mantindrà o incrementarà les freqüències de la neteja de carrers, incorporarà un nou equip de reforç, inclourà la neteja de les zones verdes i parcs infantils. La licitació tindrà en compte criteris mediambientals, entre d’altres.

Antecedents

El regidor Aleix Serra ha recordat que entre els anys 2016 i 2021 s’ha mantingut la prestació i el pagament del servei per part de la mateixa empresa malgrat que hagués finalitzat la vigència del contracte. La situació va canviar arran d’una instrucció emesa pel Tribunal de Comptes que limitava i reduïa el pagament d’aquestes factures. En concret, des de setembre de 2021 fins a desembre de 2022, l’import mensual que ha abonat el consistori amb les restriccions esmentades ha estat de 38.215,76 €, mentre que l’empresa situava el cost del servei en 40.227,81 € mensuals (de setembre a desembre de 2021) i de 42.841,94 € mensuals (de gener a desembre de 2022) a causa de l’augment dels costos del servei. En aquest sentit, Serra ha aclarit que “el fet que no es pagués la quantia que es pagava pel cost del servei no respon a la manca de diners de tresoreria, sinó a les limitacions de la normativa”.       

Prestació del servei

L’acord de continuïtat contempla que Tractaments Ecològics, S.A. continuï prestant el servei fins que, prèvia tramitació d’un nou expedient de contractació, aquesta tramitació hagi finalitzat i es faci càrrec de la gestió el contractista adjudicatari. En concret, la proposta estableix que l’empresa presti el servei fins al 31 de desembre de 2023, data màxima estimada per a l’adjudicació del nou contracte de serveis de neteja viària de Berga, o fins a la data en què s’iniciï la prestació del servei per part de l’empresa adjudicatària, si aquesta és anterior a la data màxima esmentada.

Imports de l’acord

La proposta també permet actualitzar l’import del servei prestat i establir el pagament mensual de 42.841,94 € per la realització de les tasques de neteja viària de la ciutat. També preveu abonar a l’empresa la diferència entre l’import ja percebut fins a l’adopció de l’acord.

Ciutat de Berga
Ciutat de Berga
Autor: Ajuntament de Berga