Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió extraordinària de febrer de 2023

Última revisió 15-02-2023 18:34
15/02/2023

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dimecres, 15 de febrer, una sessió extraordinària del ple municipal sobre la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) del consistori aprovada el desembre de 2022.

El punt va ser incorporat per urgència en l’última sessió ordinària (2 de febrer), però després del debat que van mantenir els diferents grups municipals sobre la urgència i el contingut del punt, van acordar deixar-lo sobre la taula i convocar un ple extraordinari per tractar exclusivament aquesta qüestió.    

Resolució del recurs

En aquesta sessió s’ha tractat la resolució d’un recurs interposat en relació amb l’acord de ple adoptat en la sessió ordinària celebrada l’1 de desembre de 2022 sobre la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajuntament de Berga. En aquest cas, l’òrgan competent per resoldre el recurs és el ple del consistori.

La proposta aprovada havia estat treballada i consensuada amb la Mesa General de Negociació i incloïa la modificació de la denominació de diferents llocs de treball, afegir requisits de titulació específica de diversos llocs de treball, clarificar la dotació de llocs de treball de l’EMMB i el Conservatori de música dels Pirineus i la reestructuració de diferents unitats de treball incloses en els Serveis Centrals per tal de crear una àrea de suport jurídic transversal que acompanyi totes les àrees de l'ajuntament a l’hora de desenvolupar les seves tasques.

La proposta contempla desestimar el recurs presentat i ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP, ERC i JxB i el vot contrari del PSC.

Sessió extraordinària del ple municipal de febrer de 2023
Sessió extraordinària del ple municipal de febrer de 2023
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió extraordinària del ple municipal (15-02-23)