Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió extraordinària i urgent de desembre de 2022

Última revisió 23-12-2022 10:38
23/12/2022

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous, 22 de desembre, una sessió extraordinària i urgent del ple municipal.

El ple ha començat amb la declaració de la urgència de la sessió per tractar una proposta relacionada amb el servei de neteja viària de la ciutat i altres qüestions econòmiques vinculades a una vintena de propostes de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC).

Acord de continuïtat

El primer punt de la sessió ha estat la proposta d’acord de continuïtat per garantir la prestació i el pagament actualitzat de les tasques de neteja dels carrers que porta a terme l’empresa Tractaments Ecològics, S.A. des que es va formalitzar per primera vegada el contracte del servei l’any 1998 i que es va anar prorrogant en diverses ocasions fins al 31 de desembre de 2015. Entre els anys 2016 i 2021 s’ha mantingut la prestació i el pagament del servei per part de la mateixa empresa malgrat que hagués finalitzat la vigència del contracte. La situació va canviar arran d’una instrucció emesa pel Tribunal de Comptes que limitava i reduïa el pagament d’aquestes factures.

L’acord de continuïtat contempla que Tractaments Ecològics, S.A. continuï prestant el servei fins que, prèvia tramitació d’un nou expedient de contractació, aquesta tramitació hagi finalitzat i es faci càrrec de la gestió el contractista adjudicatari. En concret, la proposta estableix que l’empresa presti el servei fins al 31 de desembre de 2023, data màxima estimada per a l’adjudicació del nou contracte de serveis de neteja viària de Berga, o fins a la data en què s’iniciï la prestació del servei per part de l’empresa adjudicatària, si aquesta és anterior a la data màxima esmentada. La proposta també permet actualitzar l’import del servei prestat i establir el pagament mensual de 42.841,94 € per la realització de les tasques de neteja viària de la ciutat. També preveu abonar a l’empresa la diferència entre l’import ja percebut fins a l’adopció de l’acord.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots negatius de JxB i el PSC.

Reconeixement extrajudicial de crèdit

En aquesta sessió s’han presentat dinou propostes de reconeixement extrajudicial de crèdit (REC) vinculades a diferents àrees per imputar en el pressupost corrent les obligacions de pagament de despeses compromeses indegudament. Es tracta de despeses vinculades a serveis de caràcter essencial i necessari que deriven de contractes licitats i formalitzats, la vigència dels quals ha finalitzat o sense haver efectuat la licitació del contracte quan era preceptiu. Les propostes contemplen liquidar les despeses esmentades corresponents a un import total de 227.022,76 €.

Les propostes han estat aprovades amb els vots favorables de la CUP i ERC i els vots contraris de JxB i el PSC.

      

Sessió extraordinària i urgent del ple municipal de desembre de 2022
Sessió extraordinària i urgent del ple municipal de desembre de 2022
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió extraordinària del ple municipal (22-12-22)