Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària d'abril de 2022

Última revisió 07-04-2022 19:38
07/04/2022

L’Ajuntament de Berga ha acollit aquest dijous, 7 d’abril, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

La sessió ha començat amb la lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors. Es tracta de la sessió extraordinària i urgent que es va fer el 24 de febrer per tractar una proposta relacionada amb el venciment dels préstecs ICO i la sessió ordinària del mes de març.

Depuració comptable

L’àrea de Serveis Econòmics ha presentat una proposta referent a la depuració comptable de l’exercici de 2021. S’han detectat diverses operacions que cal corregir per assolir la imatge fidel que ha de presidir la gestió comptable del consistori. L’aprovació de l’expedient col·lectiu suposarà la baixa de cinc operacions en la comptabilitat de les obligacions pendents de pagament per un import de 7.059,30 €, corresponent als exercicis de 2009, 2012, 2018 i 2020. S’establirà un període d’audiència de quinze dies hàbils per tal que les persones a les quals afecta aquesta depuració comptable puguin presentar les al·legacions que estimin oportunes. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i les abstencions de JxB i el PSC.   

Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos

El plenari ha acordat iniciar onze procediments sancionadors vinculats a la comissió de diferents possibles infraccions relacionades amb l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. Les infraccions recollides en els expedients fan referència a tenir un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència ni l’assegurança de responsabilitat civil corresponent, tenir gossos sense identificar amb el xip i sense estar registrats al cens municipal o portar els gossos deslligats i sense morrió en les vies públiques, entre altres. Les persones sancionades disposaran de deu dies hàbils per poder presentar les al·legacions corresponents en cada cas. Les onze propostes d’expedients sancionadors han estat aprovades per unanimitat.

Els regidors i regidores també han acordat interposar tres sancions vinculades a diferents expedients de l’ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos que van ser tractats en el ple del mes de març. Les sancions fan referència a portar els gossos deslligats i sense morrió (90,15 €), tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència (1.442,43 €) i la negativa o resistència a facilitar la informació requerida per les autoritats competents, així com el subministrament d’informació inexacta o falsa (180,31 €). Les tres propostes d’expedients sancionadors han estat aprovades per unanimitat.

Nou venciment dels préstecs ICO

Els membres del ple han aprovat la incorporació per urgència d’un punt sobrevingut en l’ordre del dia referent als préstecs ICO. Es tracta d’aprovar la formalització de l’operació de crèdit resultant de l’adhesió a la possibilitat prevista pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública pels ajuntaments inclosos en el Fons d’Ordenació en anys anteriors. Això significa que el ministeri ha acceptat la sol·licitud del consistori berguedà per disposar de 2 anys de carència i 8 anys d’amortització per liquidar els 2.412.799,57 € de l’anualitat de 2022. Per a l’operació s’ha establert un tipus d’interès fix del 0,855 % i l’entitat bancària escollida del ministeri per a la formalització del préstec és ABANCA. La proposta ha estat aprovada els vots favorables de la CUP i ERC i els vots en contra de JxB i el PSC.

Moció sobre la convocatòria Next Generation 2022

El grup Junts per Berga ha presentat una moció sobre els fons Next Generation. El text insta l’equip de govern a optar a la convocatòria per a la rehabilitació d’edificis de titularitat pública per a entitats locals. JxB demana prioritzar el projecte de reforma de l’antic edifici de l’Ateneu i l’Escac per acollir l’espai de museïtzació de La Patum i el projecte de reforma del mercat municipal per convertir-lo en dues plantes d’aparcament per a vehicles i utilitzar una de les plantes (C/ Mn. Huch) per acollir un viver d’empreses, un espai per a productors i despatxos per a coworking. El text de la moció també insta a buscar el finançament que no cobreix els fons Next Generation per desenvolupar els projectes esmentats. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha fet la donació de compte de la delegació de l’atribució de l’autorització per a matrimoni per tal que els regidors Ferran Aymerich, Marc Marginet i Isaac Santiago puguin oficiar quatre casaments civils que es portaran a terme els pròxims mesos. Posteriorment, s’ha donat compte de diverses contractacions de professorat en diferents règims laborals per a l’Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de música dels Pirineus. Per últim, s’ha fet la donació de compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal de Junts per Berga ha demanat un aclariment sobre la Relació de Llocs de Treball (RLT) i les places destinades a l’àrea de Drets Socials.  Altres preguntes formulades han estat sobre la previsió per iniciar els itineraris i visites guiades a Queralt del projecte ‘Àgora Cultural’ i diferents qüestions sobre el subministrament d’aigua o el manteniment de les zones verdes de l’entorn del santuari. El grup ha demanat sobre la proposta de crear una agenda única que pugui aglutinar totes les activitats que es porten a terme a la ciutat per part del teixit associatiu i pel consistori. JxB ha preguntat sobre la previsió de la posada en funcionament el servei de l’Espai Jove i sobre la creació de l’ordenança d’ús de l’Hotel d’Entitats. El portaveu del grup també s’ha referit a una instància no resposta sobre la sol·licitud de bonificació de l’IBI que ha de ser tractada pel plenari i sobre l’ocupació d’un pis propietat de l’ajuntament al barri de Santa Eulàlia.     

El grup municipal del PSC ha fet un prec per conèixer les xifres d’instàncies presentades al consistori, el nombre d’instàncies no respostes i el termini mitjà de resposta. El portaveu socialista també s’ha referit a la problemàtica de soroll durant les nits del cap de setmana a la ronda Moreta i ha demanat que es portin a terme accions per revertir-ho i garantir el descans veïnal.   

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, s’ha rebut una pregunta de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular. La qüestió plantejada fa referència a la publicació de les actes de les sessions plenàries anteriors a l’any 2011 a la seu electrònica. Es demana si es preveu publicar les actes més antigues que estiguin digitalitzades.

A més, hi ha hagut preguntes del públic assistent al ple sobre l’impacte visual de la instal·lació de caixes i fils de telefonia a les façanes del portal de Santa Magdalena i sobre els contenidors exteriors de la residència Sant Bernabé que persones alienes al centre utilitzen per desar-hi els residus.   

Per finalitzar, el conjunt de regidores i regidors han volgut tenir un record per a Marta Parramon Solé, treballadora de l’àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Berga durant 37 anys que va morir el passat dimarts, 5 d’abril.

Ple ordinari abril 2022
Sessió ordinària del ple municipal d'abril de 2022
Autor: AjBerga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (07-04-22)