Resum del ple de la corporació corresponent a la sessió ordinària de març de 2023

Última revisió 02-03-2023 21:44
02/03/2023

L’Ajuntament de Berga ha celebrat aquest dijous, 2 de març, la sessió ordinària del ple municipal en què s’han tractat diferents qüestions relacionades amb la ciutat.

Actes de les sessions anteriors

El ple ha començat amb la lectura i aprovació de les actes de les dues últimes sessions celebrades. Es tracta de la sessió ordinària del 2 de febrer i la sessió extraordinària sobre la resolució del recurs interposat contra la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) del 15 de febrer de 2023.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

El plenari ha tractat la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) presentada per la Generalitat de Catalunya en relació amb les obres de substitució de la coberta de fibrociment i la renovació de fusteries per millorar l’eficiència energètica de l’Escola Sant Joan.

L'ICIO és un tribut local de caràcter potestatiu que grava la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual calgui una llicència d'obres o urbanística, que s'ha de pagar si així ho ha aprovat l'ordenança fiscal del municipi on es realitzin les construccions, instal·lacions o obres.

La Generalitat sol·licita la concessió de la llicència urbanística i que el plenari declari les obres d’especial interès i d’utilitat municipal per tal que s’apliqui la bonificació del 95 % de l’impost, tal com preveu l’ordenança municipal. L’import de la bonificació de l’ICIO és de 5.022,44 €. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

Ordenança de Preus Públics

En aquesta sessió s’han presentat tres propostes per modificar les ordenances reguladores de preus públics referents a diferents activitats vinculades a les àrees de Joventut, Cultura i Educació. Les propostes estan vinculades a la programació d’espectacles que formen part de la programació cultural que acollirà el Teatre Municipal de Berga durant el primer semestre de 2023. Les entrades anticipades per Internet es poden adquirir fins a les 12 del migdia del mateix dia de l’espectacle.

La primera proposta impulsada per l’àrea de Joventut fa referència a l’ordenança reguladora de preus públics del concert jove de Sant Marc protagonitzat per l’artista Lildami. L’actuació es farà el 22 d’abril al Teatre Municipal i els preus fixats per a les entrades del concert han estat els següents:

  • Concert de Lildami: 13 € (entrada anticipada per Internet) i 18 € (entrada a taquilla). Entrada per a persones fins a 18 anys: 10 € (entrada anticipada per Internet) i 15 € (entrada a taquilla).

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC, l’abstenció de JxB i el vot contrari del PSC.

La segona proposta fa referència a l’ordenança reguladora de preus públics de diferents espectacles programats per l’àrea de Cultura en el marc de la programació cultural d’hivern i primavera. Els preus fixats per a les entrades dels espectacles teatrals ha estat els següents:

  • ELLES’: 10 € (entrada anticipada per Internet) i 13 € (entrada a taquilla). Entrada per a persones fins a 18 anys: 7 € (entrada anticipada per Internet) i 10 € (entrada a taquilla).
  • HAMLET.01’: 10 € (entrada anticipada per Internet) i 13 € (entrada a taquilla).
  • Un vestit nou per a l’emperador’: 10 € (entrada anticipada per Internet) i 13 € (entrada a taquilla). Entrada per a persones fins a 16 anys: 5 € (entrada anticipada per Internet) i 8 € (entrada a taquilla).

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC, l’abstenció de JxB i el vot contrari del PSC.

La tercera proposta fa referència a l’ordenança reguladora de preus públics de diferents espectacles programats per l’Escola Municipal de Música de Berga i el Conservatori de música dels Pirineus en el marc de la programació cultural d’hivern i primavera. Els preus fixats per a les entrades dels espectacles teatrals han estat els següents:

  • Kambrass Quintet i Banda de l’EMM Berga’: 10 € (entrada anticipada per Internet) i 13 € (entrada a taquilla). L’alumnat del Conservatori de música dels Pirineus i l’EMM Berga tenen l’entrada gratuïta.
  • Concert de les Corals infantils de l’EMM Berga: 5 € (entrada anticipada per Internet) i 7 € (entrada a taquilla). L’alumnat del Conservatori de música dels Pirineus i l’EMM Berga tenen l’entrada gratuïta.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC, l’abstenció de JxB i el vot contrari del PSC.

Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos

Els regidors i regidores han acordat interposar set sancions vinculades a diferents expedients referits a l’ordenança reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. En concret, s’ha fet la tramitació de tres sancions molt greus per tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència, dues sancions greus per no tenir contractada l’assegurança de responsabilitat civil corresponent i dues sancions greus per incomplir l’obligació d’identificar l’animal. En aquest cas, la suma total de l’import de les set sancions és de 8.113,71 €.

Les tres propostes que inclouen les sancions esmentades han estat aprovades per unanimitat.

Crèdits extraordinaris d’integració de la residència

Els regidors i regidores han acordat la incorporació per urgència d’un nou punt en l’ordre del dia referit a la residència municipal. Es tracta de la incorporació de crèdit per integrar el pressupost de l’Organisme Autònom Fundació Benèfica Hospital Sant Bernabé que es prestarà de forma directa a través del consistori. Per això, cal tramitar un expedient de modificació de crèdits sota la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb els ingressos de l’organisme autònom. L’import del crèdit esmentat és d’1.565.283,67 €.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC, l’abstenció de JxB i el vot contrari del PSC.

Moció

Els membres del plenari han acordat incorporar per urgència una moció en l’ordre del dia de la sessió. Es tracta d’una moció sobre mobilitat promoguda pel grup municipal del PSC amb el suport de la resta de grups que formen part del consistori. En concret, fa referència a la millora de la xarxa de transport públic i l’anunci fet pel Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya sobre la nova T-Jove que entrarà en vigor a partir del 15 de març, a Barcelona, i el 15 d’abril a tot Catalunya. Aquest abonament trimestral de transport públic tindrà un preu únic per a les sis zones del sistema tarifari integrat i s’ampliarà el seu ús fins als 30 anys. El jovent del Berguedà no es beneficiarà immediatament d’aquesta bonificació perquè forma part d’una setena corona, la qual, s’inclourà en aquesta tarifa única a la tardor, aproximadament.

La moció proposa sol·licitar al govern de la Generalitat la inclusió del Berguedà en aquestes bonificacions tarifàries i que s’escurci el termini per fer-ho efectiu. A més, demana la millora del servei de comunicacions intercomarcals i incloure els desplaçaments més enllà de l’àrea metropolitana de Barcelona en aquesta tarifa, així com la necessitat de fer arribar el ferrocarril al Berguedà. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

Donacions de compte

En la part de control de la sessió plenària s’ha fet la donació de compte del Pla de Seguretat Local 2023-2027 impulsat per la Policia Local i aprovat per la Junta de Seguretat celebrada el 19 de desembre de 2022. També s’ha donat compte d’una sentència judicial referent al consistori. Posteriorment, s’ha dut a terme la donació de compte de les disposicions d’alcaldia i de la Junta de Govern Local adoptades des de la darrera sessió ordinària.

Precs i preguntes

Un cop finalitzada la part de control s’ha donat pas al torn de precs i preguntes per part dels diferents grups municipals a l’oposició. El grup municipal Junts per Berga ha preguntat sobre la renúncia del cap de Recursos Humans del consistori i la informació publicada als mitjans de comunicació sobre aquesta qüestió. JxB ha fet un prec referent a la previsió d’aprovació dels pressupostos d’enguany. Altres temes esmentats han estat la licitació de les obres de construcció de l’estació d’autobusos que preveu licitar la Generalitat de Catalunya, el seguiment del mal estat d’un immoble ubicat al carrer Verdaguer, l’habilitació d’un espai de dol perinatal al cementiri i la necessitat d’incrementar els punts de llum d’una zona del Parany a petició del veïnat.

El grup municipal del PSC també s’ha referit a la proposta d’aprovació dels pressupostos d’enguany i a la petició de disposar de l’estudi de l’increment de costos que comportarà el nou contracte de neteja viària. El portaveu socialista també ha esmentat el projecte de l’estació d’autobusos. A més, ha fet un prec per tal que el consistori faci l’acompanyament pertinent a les persones afectades per un procediment judicial referent a l’àmbit laboral de la residència municipal, el qual ha estat desfavorable per a l’ajuntament. El portaveu socialista ha reclamat la necessitat de tractar temes de transcendència pel consistori mitjançant la Junta de portaveus. El PSC ha fet un prec per regular la periodicitat de la crema controlada de rostolls i del tipus d’elements que es cremen per garantir la convivència veïnal. També ha esmentat la dificultat de la ciutadania a l’hora de ser atesa telefònicament a través de l’Oficina d’Atenció Ciutadana i la posada en coneixement d’un esvoranc a la zona de la Font del Ros.  

Preguntes de la ciutadania

La sessió ha finalitzat amb l’obertura del torn de preguntes dels veïns i veïnes als membres del consistori per donar compliment a un dels mecanismes que preveu el Reglament de Participació Ciutadana per fomentar la intervenció de la ciutadania en les sessions ordinàries del ple de la corporació.

En aquesta ocasió, el consistori ha rebut dues preguntes de la ciutadania a través de l’adreça electrònica de Participació Popular. La primera qüestió fa referència a la previsió de reposició dels polsadors de les fonts urbanes que es van retirar fa uns mesos i el motiu pel qual algunes fonts de la ciutat estan buides.

La segona pregunta és sobre el veredicte del concurs de la rua del carnaval d’enguany i la possibilitat que les puntuacions emeses pels membres del jurat es facin públiques.

A més, hi ha hagut diferents preguntes del públic assistent sobre una actuació provisional realitzada en una part de la façana de l’edifici de l’escola Santa Eulàlia a causa d’un despreniment, així com la necessitat d’adequació d’un camí d’accés a l’escola. Una altra qüestió plantejada ha estat sobre la revisió de la radicació de baixa intensitat que emet una torre d’alta tensió ubicada al veïnat de Santa Eulàlia. Finalment, hi ha hagut una pregunta sobre l’acomiadament improcedent de dues persones vinculades al servei d’atenció domiciliària per saber quan es farà efectiva la compensació econòmica corresponent dictaminada mitjançant un procediment judicial i si el consistori es disculparà amb les persones afectades.   

    

Sessió ordinària del ple municipal de març de 2023
Sessió ordinària del ple municipal de març de 2023
Autor: Ajuntament de Berga

Vídeos

Ajuntament de Berga - Sessió ordinària del ple municipal (02-03-23)