2021.11.13 Tres places d'Agent de la Policia Local (concurs-oposició en torn lliure)

 

Dates de publicacions dels edictes:

 • Llista provisional de persones admeses i excloses: 20/12/2021.
 • Llista definitiva de persones admeses i excloses: 10/01/2022.
 • Resultats primera prova de català i convocatòria segona i tercera prova (prova de cultura general i prova teòrico-pràctica): 25/01/2022.
 • Resultats segona i tercera prova (cultura general i teòrico-pràctica). Convocatòria quarta prova (aptitud física). Obertura del termini per a la presentació de mèrits: 04/02/2022.
 • Resultats quarta prova (aptitud física). Convocatòria cinquena prova (psicotècnica): 11/02/2022.
 • Resultats quarta prova (aptitud física). Convocatòria cinquena prova (psicotècnica): 11/02/2022 i 15/02/2022.
 • Resultats cinquena prova (psicotècnic i entrevista). Convocatòria sisena prova (reconeixement mèdic). Llista provisional de valoració de mèrits: 25/02/2022.
 • Puntuació final del procés selectiu. Proposta de nomenament. Constitució de borsa: 24/03/2022.
 • Renúncies aspirants proposats per al seu nomenament. Convocatòria sisena prova (reconeixement mèdic) persona aspirant a favor de la qual correspondria la nova proposta de nomenament: 11/08/2022.
 • Resultat sisena prova (reconeixement mèdic). Proposta de nomenament: 23/08/2022.
 • Renúncia aspirant. Resultats sisena prova (reconeixement mèdic) de l'aspirant a favor del qual correspon fer la nova proposta de nomenament. Proposta de nomenament: 03/08/2023.
 • Renúncia aspirant. Resultats sisena prova (reconeixement mèdic) de l'aspirant a favor del qual correspon fer la nova proposta de nomenament. Proposta de nomenament: 22/08/2023.