2022.12.30 Procés selectiu d'establització per concurs de mèrits de dues places d'Auxiliar Administratiu/iva per l'OAC (règim funcionarial)

Procés selectiu per a la cobertura definitiva de dues places d’auxiliar administratiu/iva vacants de personal funcionari del grup de classificació C2 de l’Ajuntament de Berga, amb adscripció al lloc de treball d’Operador/a d’Atenció Ciutadana de l’Àrea de Serveis Centrals Unitat d’Atenció Ciutadana, i constitució de borsa de treball, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits en torn lliure, en execució de l’oferta pública d’ocupació extraordinària per a l’estabilització d’ocupació temporal de l’any 2022.

Data final per presentar sol·licituds: 30 de gener de 2023.

Llista de publicacions:

Llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu per cobrir dues places d'Auxiliar Administratiu/iva OAC: 13-04-2023.

Obertura termini per presentar la relació de mèrits i la documentació acreditativa d'aquests: 13-04-2023.

Llista definitiva de persones admeses i excloses al procés selectiu per cobrir dues places d'Auxiliar Administratiu/iva OAC: 05/05/2023.

Resultats provisionals de la valoració de mèrits: 12/05/2023.

Resolució de les al·legacions a la valoració provisional de mèrits del procés selectiu d'estabilització per cobrir dues places d'Auxiliar Administratiu/iva per l'OAC. Resultats finals del procés selectiu. Proposta de nomenament: 30/05/2023.

Nomenaments dues places d'Auxiliar Administratiu/iva per l'OAC i constitució de borsa de treball: 21-09-2023.