2022.12.30 Procés selectiu d'establització per concurs de mèrits de dues places de Tècnic/a Mig Centre Obert i una plaça de Tècnic/a Mig Treballador/a Social (règim laboral)

Procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, per a la cobertura definitiva de tres places de Tècnic/a Especialista, dues de Tècnic/a Mig de Centre Obert a jornada parcial i una de Tècnic/a Mig Treballador/a Social a jornada completa, vacants de personal laboral de la categoria (grup d’assimilació) A2 de l’Ajuntament de Berga, amb adscripció als llocs de treball de Tècnic/a Centre Obert i Treballador/a Social, i constitució de borses de treball.

Data final per presentar sol·licituds: 30 de gener de 2023.

Llista de publicacions:

Llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu: 22-05-2023.

Obertura termini per presentar la relació de mèrits i la documentació acreditativa d'aquests: 22-05-2023.

Resultats provisionals de la valoració de mèrits: 15-06-2023.

Resultats del procés selectiu d'estabilització i proposta de contractació: 27-06-2023.

Contractació Treballadora Social Viridiana Costa i constitució de borsa de treball de Treballadors/es Socials: 23-08-2023.

Contractació Tècniques Centre Obert Roser Puig i Rebeca Miró: 21-09-2023.