2022.12.30 Procés selectiu d'establització per concurs de mèrits de dues places d'Oficial 1a especialitats Obres i Jardineria (règim laboral)

Procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, per a la cobertura definitiva de dues places d’oficial 1a, una de l’especialitat jardineria i una de l’especialitat obres, vacants de personal laboral de la categoria (grup d’assimilació) C2 de l’Ajuntament de Berga, amb adscripció als llocs de treball d’Oficial Jardiner/a i d’Oficial Brigada d’Obres de l’Ajuntament de Berga, i constitució de borses de treball.

Data final per presentar sol·licituds: 30 de gener de 2023.

Llista de publicacions:

Llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu d'estabilització de dues places d'Oficial 1a especialitats Obres i Jardineria (règim laboral): 09-10-2023.

Resultats provisional de la valoració de mèrits del procés selectiu d'estabilització de dues places d'Oficial 1a espcialitats Obres i Jardineria (règim laboral): 01-12-2023.

Resultats del procés, propostes de contractació i constitució de borses de treball: 13-12-2023.