2022.12.30 Procés selectiu d'establització per concurs de mèrits de tres places d'Oficial 2a especialitats Obres i Jardineria (règim laboral)

Procés selectiu per a la cobertura definitiva de tres places d’oficial 2a, una de l’especialitat jardineria i dues de l’especialitat obra, vacants de personal laboral de la categoria (grup d’assimilació) E (agrupacions professionals) de l’Ajuntament de Berga, i constitució de borses de treball, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits en torn lliure, en execució de l’oferta pública d’ocupació extraordinària per a l’estabilització d’ocupació temporal de l’any 2022.

Data final per presentar sol·licituds: 30 de gener de 2023.

Llista de publicacions:

Llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu d'estabilització per cobrir tres places d'oficial 2a (especialitats d'obres, instal·lacions esportives i jardineria): 06-02-2024.

Llista definitiva de persones admeses i excloses al procés selectiu d'estabilització per cobrir tres places d'oficial 2a (especialitats d'obres, instal·lacions esportives i jardineria): 21-02-2024.

Resultats del procés selectiu: 27-02-2024.

Resultats definitius del procés selectiu, proposta de contractació i constitució de borsa: 12-03-2024.