2022.12.30 Procés selectiu d'establització per concurs de mèrits d'una plaça de Recepcionista / Telefonista (règim funcionarial)

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d’una plaça de Recepcionista / Telefonista vacant de personal funcionari del grup de classificació E (Agrupacions Professionals) de l’Ajuntament de Berga, amb adscripció al lloc de treball de Recepcionista Telefonista de l’Àrea de Serveis Centrals Unitat d’Atenció Ciutadana, i constitució de borsa de treball mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits en torn lliure, en execució de l’oferta pública d’ocupació extraordinària per a l’estabilització d’ocupació temporal de l’any 2022.

Data final per presentar sol·licituds: 30 de gener de 2023.

Llista de publicacions:

Llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu per cobrir una plaça de Recepcionista Telefonista OAC: 13-04-2023.

Obertura del termini per presentar la relació de mèrits i la documentació acreditativa dels mateixos: 13-04-2023.

Llista definitiva de persones admeses i excloses al procés selectiu per cobrir una plaça de Recepcionista Telefonista OAC: 05-05-2023.

Resultats provisionals valoració de mèrits: 12-05-2023.

Resolució de les al·legacions a la valoració provisional de mèrits del procés selectiu d'estabilització per cobrir una plaça de Recepcionista / Telefonista. Resultats finals del procés selectiu. Proposta de nomenament: 30/05/2023.

Nomenament Recepcionista-Telefonista Tània Casas i constitució de borsa de treball: 21-09-2023.