2022.12.30 Procés selectiu d'establització per concurs de mèrits d'una plaça d'Oficial 1a especialitat Cuina (règim laboral)

Procés d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, per a la cobertura definitiva d'una plaça d’oficial 1a, de l’especialitat cuina, vacant de personal laboral de la categoria (grup d’assimilació) C2 de l’Ajuntament de Berga, amb adscripció al lloc de treball de Cuiner/a Escola Bressol de l’Ajuntament de Berga, i constitució de borsa de treball.

Bases de la segona convocatòria del procés selectiu: 04-10-2023.

Segona convocatòria procés selectiu: 16-10-2023.

Data final per presentar sol·licituds: 14-11-2023.

Llista de publicacions:

Llista provisional persones admeses i excloses i convocatòria prova de català: 01-12-2023.

Resultats provisionals de la valoració de mèrits: 13-12-2023.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Data final per presentar sol·licituds: 30 de gener de 2023.

Llista de publicacions:

Declarar deserta la primera convocatòria degut a l’absència de persones interessades en participar en el procés: 04-10-2023.