2022.12.30 Procés selectiu estabilització concurs-oposició d'una plaça de Tècnic/a Mig Participació Ciutadana (règim funcionarial)

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d’una plaça de Tècnic/a de Participació Ciutadana amb adscripció al lloc de treball de Tècnic/a de Participació Ciutadana i Festes de l'Àrea de Gabinet Tècnic d'Alcaldia de l’Ajuntament de Berga, i constitució de borsa de treball, mitjançant el sistema selectiu concurs oposició en torn lliure, en execució de l’oferta pública d’ocupació extraordinària per a l’estabilització d’ocupació temporal de l’any 2022.

Data final per presentar sol·licituds: 30 de gener de 2023.

Llista de publicacions:

Llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu per cobrir una plaça de Tècnic/a de Participació Ciutadana: 25-05-2023.

Resultats de la prova teòrica i teòrico-pràctica, així com obertura del termini per presentar mèrits, del procés selectiu per cobrir una plaça de Tècnic/a de Participació Ciutadana: 23-06-2023.

Nomenament i constitució de borsa de treball: 21-09-2023.